Videoer: Sådan bruger du Acubiz

Bemærk: Der er ingen lyd i videoerne, men det illustreres hvor man skal klikke.

Mobil app: Acubiz One

Udgifter og udlæg

Registrér køb med firmakort

Registrér kontantudlæg

Lav en rejseafregning

Redigér og tilbagetræk udlæg

Kørsel

Registrér kørsel automatisk eller manuelt

Modregn distance og registrér tur/retur

Tidsregistrering

Registrér timer og fravær med Acubiz Time Basic

Registrér timer og fravær med Acubiz Time Advanced

Opsætning af Acubiz Time Advanced på smartphone

Rapportering

Dan rapporter på transaktionstype/periode

Dan favoritrapport

Diæter

Registrér diæter på rejsedage

Godkendelse

Godkend eller afvis kollegaers bilag

Skift godkender

Andet

Tilpas startskærm efter eget ønske

'Enhedsbilag'

Slet kvitteringer

Acubiz som widget

Importér Storebox-kvitteringer

Web app: Acubiz EMS

Andet

Match kort med medarbejder

Ændre kontering

Opret søgeprofil

Få mest mulig ud af Acubiz

Vi ønsker at du og din arbejdsplads får mest mulig ud af at Acubiz. Derfor har vi denne side med videoguides som omhandler ofte benyttede funktioner i Acubiz One og Acubiz EMS såsom registrering af forskellige udgifter, kørsel og godkendelse. Ønsker du flere guides og mere udførlige beskrivelser af brugen af Acubiz, kan du med fordel besøge vores Help Center.

Gratis og uforpligtende