Mail eller scan bilag direkte til godkendelse

Drop udskrifterne med elektronisk fakturahåndtering med Mail-in Scan eller e-mail dine bilag og fakturaer direkte til Acubiz. Så er de allerede gemt og registreret.

Med Acubiz Mail-In indscanner du bilag via virksomhedens multifunktionsprinter eller videresender vedhæftede filer – fx kvittering for køb på internettet – direkte via jeres mailsystem. Fakturahåndteringen bliver hurtig og overskuelig!

Vedhæftede filer skal ikke printes og scannes først

Scannede bilag sendes direkte til din profil i Acubiz EMS

Sikker og nem fakturahåndtering