Markedsledende Expense Management leverandør: Kundeindsigt og interesse for nye teknologier er essentielt som frontløber

Med en lærende tilgang til produktudvikling, et omstillingsparat og erfarent udviklingsteam samt tætte kunderelationer er Acubiz nået langt som Expense Management leverandør. I et omskifteligt marked med flere og flere konkurrenter og nye teknologier, er man som softwarevirksomhed og teknisk medarbejder nødt til have interesse i nye teknologier og turde tage chancer.

I starten fungerede Acubiz som konsulentvirksomhed med fokus på kundetilpassede løsninger. Efterhånden voksede lysten til at fokusere og satse på én løsning – og efter 6 år tog Acubiz springet i 2003 som Expense Management leverandør – med andre ord udviklede Acubiz en standardiseret softwareløsning – Acubiz Expense Management Service (Acubiz EMS).

Perioden som konsulentvirksomhed skabte tætte kunderelationer og har givet en del indsigt i kundernes behov ift. procesoptimering. Dette tilsammen har gjort Acubiz skarp på at udvikle en digital og automatiseret løsning inden for Expense Management, som imødekommer kundernes behov.

Dynamisk udviklingsteam

Som en af de førende spillere på markedet er det nødvendigt, at virksomheden hele tiden er i bevægelse. Det kræver et særligt sæt digitale briller at følge med teknologien, branchen og være på forkant med nye produktideer. Derfor består udviklingsteamet bl.a. af en API-ekspert og en Product Owner med stor interesse for og erfaring med digitalisering, teknologi og markedstendenser.

Produktudviklingen af den digitale softwareløsning – Acubiz EMS, foregår lokalt på Acubiz’ kontor i Birkerød. Heraf består udviklingsteamet også af erfarne medarbejdere med mere end 12 års anciennitet. De kender Acubiz ind og ud, og har været med til at træffe de store beslutninger ift. produkt-
udvikling og forretning.

Kristian Norrbohm, CTO i Acubiz fortæller: ”Til trods for vores 20 års erfaring inden for Expense Management, er vi nødt til hele tiden at nytænke vores måde at udvikle på. Derfor består teamet af medarbejdere med erfaring og branchekendskab, som kan sætte sig ind i vores kunders behov og samtidig være teknologiske visionære i krydsfeltet mellem teknik og proces.”

Outsourcing af app-udviklingen – et strategisk valg

Da Acubiz lancerede sin første app i 2012, valgte virksomheden at outsource app-produktionen. I dag foregår udviklingen af app’en Acubiz One hos Altoros i Minsk. Outsourcing af app-udviklingen er et strategisk valg, som muliggør, at Acubiz kan fastholde fokus på at være og forblive ekspert inden for
procesoptimering af Expense Management.

“Vi skal ikke være app-eksperter. Vores ambitioner er at udvikle løsninger, som løfter kundernes hverdag og gør rejseafregninger, udlægshåndtering og kørselsregnskab så nemt som mulig for den enkelte brugere. Der er mange dygtige app-udviklere på markedet, og derfor er det oplagt for os at finde en partner, som matcher vores og kundernes behov.” uddyber CTO, Kristian Norrbohm.

Sådan skaber vi relevante løsninger

Den største inspirationskilde til nye produkter er kunderne. For eksempel kan ideerne opstå, når Acubiz er i dialog med potentielle såvel som eksisterende kunder, under implementeringen af Acubiz EMS eller ved et Acubiz kundeseminar. Ethvert møde kan åbne op for nye muligheder. Inspirationen kommer også fra nye teknologier og internt hos Acubiz.

Når ideen er landet, er det op til Acubiz’ Product Board at vurdere potentialet. Godkendes ideen anskues den fra flere vinkler med henblik på at løfte ideen og skabe et relevant produkt, som kan glæde de fleste. Inden lanceringen testes og kvalitetssikres produktet af Acubiz’ testteam og gennem betatest hos interessede kunder.

Det essentielle er at skabe et produkt med værdi for kunderne ud fra en bred betragtning. Som leverandør kan Acubiz ikke nøjes med indfri det konkrete kundebehov – Acubiz skal tilføre kunderne en merværdi hver gang et produkt lanceres.

Hvad byder fremtiden på?

I 2018 satser Acubiz på 100% mobilitet for brugere og godkender. Acubiz One app’en vil håndtere alle bruger- og godkenderrelaterede funktionaliteter med en intuitiv brugerflade og et informativt dashboard. I Acubiz EMS er fokus på at optimere og effektivisere softwareløsning med fordele, som gavner administrator og finansrollen hos kunderne.

Uanset om der er tale om Acubiz EMS, Acubiz One eller nye services, er det væsentligste, at Acubiz holder sig opdateret og tør give sig i kast med nye tiltag. Derfor er det ikke en del af Acubiz’ mind set at planlægge 10 år ud i fremtiden, men at sikre at virksomheden formår at udnytte de teknologiske muligheder, og fortsat kan være frontløber inden for Expense Management.

Product Owner i Acubiz, Mads Bach forklarer:
”Som teknologivirksomhed skal man være nyskabende og agil, da nye teknologier og konkurrenter konstant skubber til status quo og dermed kundernes forventninger til de produkter og services, man leverer. Der kommer hele tiden nye konkurrenter, som forsøger at levere løsninger, der er bedre og billigere. Derfor skal vi som etableret spiller på markedet konstant udvikle vores løsninger og services, så de imødekommer markedets behov. Samtidig er det vigtigt, at vi tør udfordre de eksisterende processer, for hele tiden at være på forkant med vores løsninger. Vi har høje ambitioner på vores kunders vegne, og derfor stiller vi også store krav til vores løsninger.”

Lars de Nully: ‘First mover’ inden for Expense Management i Danmark