Acubiz Time Nem og digital tidsregistrering

Acubiz Time er en komplet løsning til hurtig og enkel digital tidsregistrering for både medarbejdere, ledere samt HR- og finansafdelingen.

Effektiv registrering af arbejdstimer, ferie, orlov, sygdom og tidsforbrug i forbindelse med interne eller eksterne projekter og kundesager. Løsningen er bygget op omkring to moduler, så I kan vælge den der passer bedst til jer.

Tidsregistreringskategorier i Acubiz.

Tidsregistrering som passer til jeres behov

Acubiz

time basic

Basis | Grundlæggende tidsregistrering

Du kan f.eks. få glæde af:

Acubiz

time advanced

Avanceret | Detaljeret registrering af tidsforbrug

Du får glæde af alt i Acubiz Time Basic og:

Et digitalt værktøj til tidsregistrering

Når registrering af tid skal være nemt

Acubiz Time Basic og Acubiz Time Advanced gør det intuitivt og simpelt for medarbejdere at registrere deres arbejdstid, timeforbrug, fravær og ferie. Vælg blot om I har brug for at kunne registrere og håndtere simpel arbejdstid eller detaljeret arbejdstid baseret på en ugerapport.

Registreringerne sker igennem vores brugervenlige mobil-app, Acubiz One. Der kan konfigureres fraværskoder, som er relevante for jeres virksomhed og fra admin-interfacet er det nemt at eksportere data, som kan indlæses til virksomhedens lønsystem.

PRODUKTBLAD (PDF)

Nem dokumentation omkring tidsforbrug

Registrering af arbejdstimer, fravær og ferie
Projekter og sager til viderefakturering
En komplet løsning til tidsregistrering

Acubiz Time Basic

Acubiz Time Basic-modulet tilbyder alle typer af virksomheder en digital løsning til at registrere og håndtere simpel arbejdstid, ferie og fravær. Fordelen ved digital registrering er, at det bliver nemt at holde lønadministrationen ajour på dette område – et område, hvor mange virksomheder bruger for meget manuel administrationstid.

Acubiz Time Advanced

Acubiz Time Advanced-modulet er en oplagt løsning til virksomheder, der arbejder projekt- eller sagsbaseret. Det kan f.eks. være konsulenthuse, rådgivende ingeniører, revisorer, entreprenører og advokater, reklame og PR bureauer samt IT virksomheder.

Advanced-modulet tager udgangspunkt i en struktur der bygger på en ugerapport. Modulet konfigureres med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov i forhold til projektlister, sagslister, klientlister samt andre finansielle dimensioner (f.eks. afdelinger eller divisioner). Herudover konfigurerer brugerne deres normtider og derefter kan anvendelsen af ugerapporteringen begynde.

Brugerne kan definere favoritregistreringer – en feature, som gør det ultrahurtigt at logge tidsforbrug på f.eks. længerevarende projekter eller faste opgaver. Via admin-interfacet kan data eksporteres til indlæsning i økonomi- og lønsystemer eller anvendes til forretningsmæssige analyser.

Fordele for hele virksomheden

Fordele for medarbejderen

Medarbejder

Fordele for godkender

Godkender

Fordele for finansafdelingen

Finans

Sådan fungerer det

Acubiz Time er en løsning til digital tidsregistrering. Den kan købes separat eller kobles på en eksisterende løsning.

Vi tilbyder løsninger og services til håndtering af medarbejderudgifter og til relaterede processer omkring Expense Management. Vores løsninger kan kombineres på kryds og tværs, og jeres endelige setup afhænger af behov.

Generel registrering af arbejdstid

Timeregistrering bliver i stigende grad aktuelt for alle arbejdsgivere. EU-Domstolen har i 2019 afsagt dom i en sag, der slår fast at medlemsstaterne skal afkræve at arbejdsgivere etablerer processer, der tilsikrer at medarbejderes faktiske daglige arbejdstid registreres. Dette skal sikre, at medarbejdernes rettigheder ift. maksimal ugentlig arbejdstid samt daglige og ugentlige hvileperioder kan håndhæves. Dette rejser en række spørgsmål ift. hvordan denne registreringsopgave rent praktisk løses i en given virksomhed.

Acubiz Time giver løsningen på dette. Læs mere om sagen her.

Vil du vide mere? Kontakt os.

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.
Få en online demonstration

30 minutter – når det passer dig.

Lad os ringes ved

Få os til at ringe dig op.

Lad os mødes

Hos jer eller os.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.