REGLER OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE I KONKURRENCEN OM EN MIDDAG GOR TO PÅ MASH.

GENERELLE BETINGELSER

Konkurrencen udbydes af Acubiz A/S, CVR nr.: 20950587, Bregnerødvej 133C, 3460 Birkerød. Henvendelser vedrørende konkurrencen kan rettes til info@acubiz.com eller tlf. +45 70214215.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig disse konkurrencebetingelser.

SÅDAN DELTAGER DU

Kun personer over 18 år og som er bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Ansatte hos Acubiz samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen. Gå ind på https://www.acubiz.dk/kampagne/jyllandsposten/ og vælg det rigtige svar på konkurrencespørgsmålet: Hvad hedder Acubiz’ app?

Svarer du rigtigt på spørgsmålet, deltager du i lodtrækningen om præmien.

SÅDAN VINDER DU

Vi trækker lod om 1 tilfældig vinder blandt alle korrekte svar. Vinderen får direkte besked gennem den oplyste e-mail. Svarer vinderen ikke indenfor 3 dage, udpeges der automatisk en ny vinder. Konkurrencen slutter d. 30. september 2019.
Præmien er en middag for 2 på MASH til en samlet værdi på 1500 kr. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til andre.

HVAD SKAL DU ELLERS VIDE?

Acubiz vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredje part. I overensstemmelse med persondataloven har du til enhver tid ret til at få indsigt i samt til at korrigere de oplysninger, som Acubiz har registreret om dig.

Acubiz er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Acubiz forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt.

Acubiz afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Acubiz sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Ved mistanke om snyd forbeholder Acubiz sig retten at ekskludere brugere uden varsel.