Lad jeres firmakort klare bilagshåndtering og bogføring

Giv firmakortet superkræfter

Digitalisér udgiftens rejse, fra det øjeblik den opstår til det øjeblik den bogføres med Acubiz Corporate.

Acubiz forbindes med både firmakort og økonomisystem, og giver brugeren mulighed for at gøre transaktionsdata klar til bogføring – digitalt, helt automatisk og med den nødvendige dokumentation. På den måde får du firmakortet til at “klare bogføringen”.

Fra korttransaktion til bogføring

Firmakort og Acubiz

Nej tak til mere arbejde

Firmakort anvendes til de virksomhedsrelaterede udgifter, som medarbejdere afholder, når de udfører deres arbejde. Et firmakort giver mange fordele, men hver gang det anvendes til betaling af en udgift, opstår der faktisk mere arbejde i forhold til at dokumentere kvittering og formål, godkende, kontrollere, kontere og bogføre udgiften.

Nej tak til en manuel proces

Opgaven med at indhente den nødvendige dokumentation samt øvrige oplysninger, som økonomi- og finansafdelingen skal bruge til bogføring af udgifter, er ofte manuel, tidskrævende og besværlig. Derfor giver det mening at digitalisere og automatisere udgiftens rejse, fra det øjeblik den opstår til det øjeblik den bogføres.

Forbind firmakortene med økonomisystemet

Med Acubiz kan firmakort nemt integreres med et økonomisystem. Acubiz applikationen sørger for følgende:

Henter transaktionsdata

fra brugerens firmakort.

Faciliterer tilknytning

af nødvendige oplysninger og dokumentation.

Afleverer bogføringsklar data

til virksomhedens økonomisystem.

Transaktionernes digitale rejse ender med et bogføringsklart slutprodukt

Når Acubiz implementeres og integreres med firmakort og økonomisystem konfigureres løsningen til at behandle 3 hovedgrupper af data 100 % digitalt.

Brugerne håndterer databehandlingen nemt og intuitivt med vores mobil-app, Acubiz One.

1. Transaktionsdata fra firmakortene

Visse informationer vil allerede være til rådighed digitalt via MCC-koder. Det drejer sig f.eks. om oplysninger som dato og tid for transaktionen, valuta samt information om købssted.

2. Lovgivningsmæssige krav til udgiftsdata

Myndighederne stiller krav om, at selve kvitteringen / bilaget (eller en kopi) skal opbevares enten fysisk eller digitalt i fem år – jf. bogføringsloven. For visse typer af udgifter (f.eks. repræsentation) kræves der også angivelse af formål og navn(e) på deltagere – jf. skattelovgivningen.

3. Virksomhedsmæssige krav til udgiftsdata

Virksomheder stiller typisk krav til dokumentation af udgifter – dels ift. eventuelle politikker for brug af virksomhedens penge og dels ift. at kunne bogføre korrekt. Ofte vil medarbejdere skulle påføre formål, omkostningstype, afdeling, projekt, kundesag eller lignende. Men det kan variere afhængig af virksomhedens kompleksitet og struktur ift. finansielle dimensioner.

Acubiz integrerer med ethvert firmakort og økonomisystem

5 fordele ved firmakort

Samarbejde med Nordea First Card

Acubiz integrerer med alle firmakort. Vi har også et samarbejde med Nordea, hvor vi stiller en komplet pakke med First Card firmakort og Acubiz – vores løsning til registrering og håndtering af udgifter og tilhørende bilag – til rådighed til for Nordeas erhvervskunder.

Vidste du, at...

Vi integrerer også med økonomi– og lønsystemer samt andre relevante værktøjer.

Vil du vide mere? Kontakt os.

Få en online demonstration

30 minutter – når det passer dig.

Lad os ringes ved

Få os til at ringe dig op.

Lad os mødes

Hos jer eller os.

Gratis og uforpligtende