Timeregistrering

Digital timeregistrering via app på din telefon.
Se video

Venligst accepter statistikker, markedsføring cookies for at se denne video.

Digital timeregistrering på mobilen

Simpel og effektiv proces for registrering og godkendelse af arbejdstid.

Overblik over projekter og sager

Bedre projektstyring og styr på de fakturerbare timer.

Synliggøre arbejdsopgavers omfang

Indblik i det reelle tidsforbrug og arbejdsmønstre.

Tidsregistrering som passer til jeres behov

Simpel arbejdstid eller projekt- og fakturerbare timer?
Registrering af arbejdstid i Acubiz

Virksomheder har forskellige behov og krav til en timeregistrering. Acubiz har to forskellige moduler til formålet: Basic til grundlæggende registrering af timer, og Advanced til detaljeret registrering af timer.

Basic
Advanced

Fordele ved digital timeregistrering

En effektiv og nøjagtig proces gavner hele virksomheden.
Medarbejderen

Medarbejderen

Farvel til uoverskuelige regneark. Goddag til:

Godkenderen

Godkenderen

Farvel manglende overblik over tidsforbruget. Goddag til:

Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen

Farvel til manglende tidsregistreringer. Goddag til:

Helt uforpligtende hos jer, os eller online.

Timeregistrering via app

Slut med manuelle timesedler og store skemaer
Tidsregistrering med Acubiz

Mange virksomheder investerer i en løsning til timeregistrering, således at medarbejdere kan registrere sin anvendte arbejdstid. Mobilen er altid ved hånden, og derfor foregår registrering og håndtering af timer ved Acubiz’ app. Med en app til tidsregistrering, er det muligt for medarbejderen at registrere sine timer lynhurtigt — Uanset om de er på kontoret, hjemme eller på farten.

Kontakt os, og hør nærmere eller book en gratis demonstration af kørselsregnskab med Acubiz.

Synliggør arbejdsopgavernes omfang

Det giver overblik, når det er muligt at se hvor meget tid der f.eks. anvendes på specifikke arbejdsopgaver eller tidsforbruget på interne møder. Ved en sådan timeregistrering synliggøres det reelle tidsforbrug, opgavernes omfang og arbejdsmønstre, hvilket er vigtig viden og kan bidrage til at effektivisere arbejdsgange. Det samme gælder mindre eller større projekter og sager internt eller eksternt i virksomheden.

EU-krav om tidsregistrering

Tidsregistrering bliver i stigende grad aktuelt for alle arbejdsgivere. EU-Domstolen har i 2019 afsagt dom i en sag, der slår fast at medlemsstaterne skal afkræve at arbejdsgivere etablerer processer, der tilsikrer at medarbejderes faktiske daglige arbejdstid registreres. Dette skal sikre, at medarbejdernes rettigheder ift. maksimal ugentlig arbejdstid samt daglige og ugentlige hvileperioder kan håndhæves. Dette rejser en række spørgsmål ift. hvordan denne registreringsopgave rent praktisk løses i en given virksomhed.

Digital timeregistrering

Oftest foregår timeregistreringen på en timeseddel. En digital tidsregistreringsløsning gør i sådanne tilfælde hverdagen nemmere for både medarbejderen, godkenderen og økonomiafdelingen. Medarbejderen kan registrere sine timer digitalt efter en arbejdsdag eller -uge. Lederen kan tilmed godkende digitalt og finansafdelingen modtager data elektronisk og skal derfor ikke selv indtaste data i lønsystemet.

Alt i alt en mere automatiseret proces der minimerer risikoen for fejl og sparer manuelle arbejdsgange.

Vil du vide mere? Kontakt os.

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.
Få en online demonstration

30 minutter – når det passer dig.

Lad os ringes ved

Få os til at ringe dig op.

Lad os mødes

Hos jer eller os.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.