Firmakørsel

Medarbejdere anvender ofte enten sit private køretøj eller en firmabil i erhvervsmæssig sammenhæng. Her opstår behovet for en måde at registrere og håndtere firmakørsel på. I virksomheder håndteres processen enten med en manuel eller elektronisk kørebog.

Kørselsregistrering i Acubiz

I Acubiz kan en digital registrering af kørsel foregå på to måder – Automatisk via mobilens GPS eller manuel indtastning via Google Maps på mobilen.

Automatisk
Manuel

Automatisk registrering af kørsel

  • 1 Tryk på plusset i bunden af skærmen og tryk på bilen.
  • 2 Tryk “start tur” når turen starter.
  • 3 Tryk “slut tur” når du har nået din destination.
  • 4 Udfyld relevante oplysninger – formål og evt. projekt eller kommentar.

Manuel eller digital kørebog

Den traditionelle og manuelle kørebog er hos mange virksomheder ofte bundet op på et excel-ark, hvor medarbejderen indtaster informationer og sender videre til økonomi- og finansafdelingen, som herefter skal viderebehandle dem manuelt. I Acubiz foregår det meste automatisk. Det er blot kørslens formål, dato samt måske start- og slutdestination der skal indtastes manuelt, og medarbejderen kan derfor se frem til minimalt tastearbejde. Det samme gælder for finansafdelingen, som modtager alle data elektronisk og nemt kan eksportere dem til lønsystemet og som dokumentation for SKAT, hvis der udbetales kørselsgodtgørelse.

Hvad er kørselsgodtgørelse?

Når medarbejdere anvender sit private køretøj i erhvervsmæssig sammenhæng, udbetaler de fleste virksomheder skattefri kørselsgodtgørelse. Denne dækker medarbejderens udgifter forbundet med kørslen, herunder brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikring mm.

Opdateres satserne automatisk?

Kørselsgodtgørelsen beregnes efter faste satser. I Danmark skiller satsen ved 20.000 km om året, og i 2021 udbetales der skattefrit 3,44 kr. pr. km. Hvis medarbejderen kører mere end 20.000 km om året, er satsen for den overskydende del 1,90 kr. pr. km. Acubiz understøtter og holder satserne opdaterede.

Læs mere om kørselsgodtgørelse på Acupedia

Læs om Acubiz Mileage

Vil du vide mere? Kontakt os.

Få en online demonstration

30 minutter – når det passer dig.

Lad os ringes ved

Få os til at ringe dig op.

Lad os mødes

Hos jer eller os.

Få en gratis demonstration

Gratis og uforpligtende