”Gig værktøjer” til ”Gig økonomien”

Denne arbejdsform står naturligvis i kontrast til faste ansættelser, og jeg er sikker på, at den kommer til at vinde mere og mere indpas. Ja, helt aktuelt har vi i Acubiz selv to ressourcer tilknyttet på midlertidig basis. Som virksomhedsledere er vi nødt til at forholde os til begrebet, men hvilken betydning har det for vores arbejdsprocesser, værktøjer og systemer?

Indhold

Begrebet, ”Gig Economy”, får i stigende grad omtale. Begrebet refererer til en økonomi, hvor arbejdstageren opererer uafhængigt og sælger arbejdskraften på opgaveniveau eller på midlertidig basis. ”Gig” er i bund og grund et slangord for ”et job over en fast afgrænset tidsperiode” og tager sin reference fra musikbranchen. Det er ikke fordi, at der er tale om noget helt ukendt her, for gig-baseret arbejdskraft er reelt det, vi kender som freelancere og projektarbejdere samt til en vis grad vikarer og deltidsmedarbejdere. Denne arbejdsform står naturligvis i kontrast til faste ansættelser, og jeg er sikker på, at den kommer til at vinde mere og mere indpas. Ja, helt aktuelt har vi i Acubiz selv to ressourcer tilknyttet på midlertidig basis. Som virksomhedsledere er vi nødt til at forholde os til begrebet, men hvilken betydning har det for vores arbejdsprocesser, værktøjer og systemer?

Et forandret arbejdsmarked

Arbejdsformen er på vej frem, og kigger vi over Atlanterhavet, så er der tidligere lavet undersøgelser, der peger på, at i 2020 vil 43 % af den amerikanske arbejdsstyrke være gig-arbejdere. Nu tænker jeg, at den amerikanske økonomi og arbejdsmarkedet derovre, rent strukturelt og kulturelt ligger mere op til denne arbejdsform, sammenlignet med europæiske forhold. Begrebet kommer også fra staterne. Når det er sagt, så viser analyser også, at på tværs af USA og Vesteuropa har ca. 150 millioner mennesker forladt fastansættelser til fordel for selvstændigt freelance-baseret arbejde. En stor del af dem opererer igennem nye digitale platforme, hvor arbejdskraft kan stilles til rådighed. Vi kender alle sammen til Uber, men tendensen vil også brede sig til andre brancher. Et af de seneste skud på stammen herhjemme er dette og som et andet eksempel har vi også LegalHero, som har været på markedet i nogle år.

Jeg tror som sagt på, at vi kommer til at se et forandret arbejdsmarked i fremtiden. ”Gig økonomien” vil stille hele arbejdsmarkedet og alle dets aktører og interessenter, lige fra arbejdsgivere til banker og realkreditinstitutter, fagforeninger, a-kasser, pensions- og forsikringsselskaber samt det offentlige, helt anderledes. En større pulje af uafhængig arbejdskraft på markedet vil stille nogle helt andre krav fremadrettet. Hvordan sikres denne type medarbejdere acceptable rettigheder? Hvad med social sikring? Hvordan tager bankerne stilling til kreditvurdering og långivning fremadrettet? Der er mange spørgsmål at besvare og mange forhold, der skal indtænkes, men lige for nu vil jeg fokusere på et par tanker omkring arbejdsgiverne, arbejdstagerne og nogle af de kerneprocesser og -værktøjer, som vil blive påvirket.

”Gig værktøjer”

I den forbindelse kan vi passende introducere et nyt begreb. Jeg kalder det ”Gig værktøjer”, og det refererer til at det, både på arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, skal sikres, at processer, værktøjer og applikationer er klar til en større grad af midlertidig og freelance-baseret arbejde.

For arbejdsgiverne er der nogle åbenlyse fordele ved at tage arbejdskraften ind på daglejerbasis. Det vil primært være i form af en mindre grad af forpligtelser og bedre muligheder for op- og nedskalering i takt med konjunkturer. Til gengæld skal du som arbejdsgiver overveje, om der er andre steder, de administrative byrder kan vokse som følge af øget anvendelse af midlertidig arbejdskraft. Du skal kigge på jeres forskellige processer og workflows, hvor det kan tænkes, at freelancere, alt efter rolle, skal kunne indlemmes smidigt og enkelt. Du bør nemlig ikke have en større gruppe midlertidige medarbejdere, som opererer udenom en proces, blot fordi det er besværligt at få dem tilsluttet dine forretningssystemer. Det kunne f.eks. være processen omkring medarbejder-relaterede udgifter, såsom rejseafregninger, kørsel, forplejning osv. Du kan selvfølgelig også vælge at skrive dig ud af denne type omkostninger rent kontraktuelt, men for nogle typer af midlertidige medarbejdere vil de være der. Og i disse tilfælde skal du sikre dig, at dine processer og applikationer er ”Gig ready”. Det stiller nye krav til fleksibiliteten i selve systemerne, fleksibiliteten i leverandørkontrakterne og ikke mindst systemernes brugervenlighed, for du må ikke bruge for mange ressourcer på at onboarde midlertidige medarbejder i dine tools.

For arbejdstagerne vil vi også se flere og flere ”Gig værktøjer”. Dvs. applikationer, der er designet til at hjælpe det enkelte individ med at drive sin lille freelancer ”butik”. Der findes allerede flere på markedet, som hjælper dig med kommunikation, produktivitet osv. I al beskedenhed vil jeg også nævne, at Acubiz har et ”Gig værktøj” på hylden. Der er tale om vores 100 % mobil-app baserede enkelt-bruger løsning, Acubiz Professional. Det er et simpelt og intuitivt værktøj, der hjælper med at holde styr på udgifter og kørsel. Værktøjet er designet til selvstændige og freelancere eller med andre ord ”Gig arbejdere”. Brugeren kan danne rapporter over udgifter og kørsel, som kan deles med en midlertidig arbejdsgiver, en bogholder, en revisor eller hvem det nu måtte være relevant for.

Vær klar

Du kan, som sagt, godt indstille dig på, at gig-baseret arbejde bliver mere udbredt. Så hvad enten du, som arbejdsgiver eller arbejdstager, er lun på dette format, så bør du forberede dig. Og processer og værktøjer er noget, du absolut ikke må overse.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.