Digitale kvitteringer i B2B sammenhæng

Indhold

For et par måneder siden skrev jeg et blogindlæg om digitale kvitteringer. Det er et emne, som stadigvæk optager mig, og det vil det helt sikkert fortsætte med at gøre fremadrettet. For som jeg skrev på det tidspunkt, så er idéen om en 100 % digital udveksling af kvitteringer mellem handlende (i det fysiske detailled) og deres kunder – i B2C såvel som B2B regi – rigtig, rigtig god. I dette blogindlæg vil jeg dykke lidt dybere ned i B2B delen, for her er der nogle åbenlyse huller, der skal lukkes inden de digitale kvitteringer giver værdi.

Designet til private forbrugere

Når jeg ser på de løsninger, der pt. findes på markedet, så står det klart, at de som udgangspunkt er designet til private forbrugere. Ved en gennemgang af listen af retailere, som understøtter leverancen af digitale kvitteringer, er det tydeligt, at der en diskrepans ift. den typiske adfærd hos dem vi kan benævne som ”professionelle forbrugere”. Det er f.eks. den klassiske forretningsrejsende. Kigger vi ind i de udgifter (målt på antallet af transaktioner) som denne type medarbejdere har, så er de største kategorier transport (taxi, rideshares og fly), forplejning / mad samt overnatning. Det vil være en stor fordel for disse medarbejdere at modtage digitale kvitteringer, hver gang firmakortet svinges – ingen tvivl om det. Men løsningerne mangler som sagt en dimension, der tager højde for B2B brugerne, før det for alvor giver mening.

Mange B2B brugere anvender i dag allerede et digitalt værktøj til at håndtere deres udgifter. Flere af denne type løsninger er i dag så hurtige og intuitive at anvende, at et setup, hvor kun en begrænset mængde kvitteringer lander 100 % digitalt hos brugeren nærmest bare ville besværliggøre processen. Det ender således med en proces, hvor brugeren nogle gange skal gøre et og andre gange noget andet. I langt de fleste tilfælde, er det ikke hensigtsmæssigt, hvis en defineret proces har flere forskellige spor i forbindelse med hvordan delopgaver løses. Hvis vi kigger på hvordan flowet for digitale kvitteringer fungerer hos Skandinaviens største leverandør af firmakreditkort, så går der 24 timer før den digitale kvittering sendes videre til brugerens rejseafregningssystem. Det giver et knækket workflow, og brugeren skal vente med at indtaste eventuelle forklaringer og kategoriseringer af udgiften. Det er ineffektivt. I øvrigt, så findes der efterhånden mange udbydere indenfor de omtalte udgiftskategorier som f.eks. via mobil-apps leverer en PDF-kvittering, som nemt kan deles direkte ind i en rejseafregnings-app.

Et fintmasket globalt netværk

En anden faktor, der spiller ind, er B2B brugernes geografiske indkøbsadfærd. Ift. private forbrugere, så har en relativt stor andel af de professionelle brugere en langt større geografisk spredning. Det hænger naturligvis sammen med forretningsrejser over landegrænser. I vores brugerdata, kan vi se, at den overordnede fordeling mellem indenlands og udenlands transaktioner hedder 70 / 30. Med andre ord, hvis ikke der udvikles løsninger, som fungerer på tværs af landegrænser, så vil der være en større andel transaktioner, hvor kvitteringerne ikke kan leveres 100 % digitalt. Et globalt netværk vil være at foretrække. Måske er dette ønsketænkning, med mindre store spillere som VISA og MasterCard træder ind på dette område.

Forstå den professionelle forbrugers købsadfærd

Set fra min stol, så mangler de spillere, der i dag udvikler og sælger løsninger, der kan levere digitale kvitteringer, desværre at sætte sig ordentligt ind i den professionelle forbrugers købsadfærd. Den er nemlig forskellig fra adfærden blandt private forbrugere. Så igen, idéen om digitale kvitteringer er god, men der mangler en del komponenter, og vigtigst af alt, en grundlæggende forståelse for de professionelle brugeres behov, før teknologien for alvor bliver interessant for virksomhederne og deres medarbejdere.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.