Den nye bogføringslov træder i kraft d. 1. juli 2022. Hvad betyder det for dig?

Bogføringsloven er blevet moderniseret, og der er nu krav om digital bogføring i et digitalt bogføringssystem og digital opbevaring af bilag.

Indhold

I slutningen af maj vedtog folketinget den nye bogføringslov. En lov der har været længe undervejs, og som nu er vedtaget og træder i kraft d. 1. juli 2022. De nye krav og regler i bogføringsloven venter altså lige om hjørnet. Inden du får sved på panden over ikrafttrædelsesdatoen, så kan vi berolige dig med, at overgangen ikke bliver lige så pludselig. Kravene træder nemlig trinvist i kraft. Vi tager dig gennem de væsentligste nedslagspunkter i denne artikel.

Kort og godt om bogføringsloven

I 2021 blev folketinget enige om en politisk aftale med en reformpakke for dansk økonomi. Formålet med aftalen var at styrke indsatsen mod svindel samt øge digitaliseringsgraden af bogføringen. Der blev senere fremsat et lovforslag om en ny bogføringslov, hvilket blev vedtaget af folketinget i slutningen af maj.

Bogføringsloven er altså nu moderniseret, og den har til formål at lette virksomheders administration gennem digitalisering og automatisering af bogholderiet. Det bliver tydeligt med kravene om digital bogføring i et digitalt bogføringssystem og digital opbevaring af bilag.

Kravene i den nye bogføringslov er mange og kan for nogle være en stor ændring, men de giver samtidig virksomheder mulighed for at effektivisere, digitalisere og udnytte data til at skabe værdi og indsigt.

Hvem bliver berørt?

Langt størstedelen af danske virksomheder bliver berørt af den nye bogføringslov, idet virksomheder med en omsætning på over 300.000 kr. to år i træk er omfattet af loven. Driver du en forening med erhvervsmæssige aktiviteter, er du også omfattet af loven. Som du kan læse i et senere afsnit herunder, varierer tidspunktet for omstillingen til digital bogføring på baggrund af din regnskabsklasse.

De væsentlige ændringer i den nye bogføringslov

De væsentligste ændringer i den nye bogføringslov er uden tvivl kravene forbundet med digitaliseringen af bogholderiet. Med dette indførelsen af krav om digital bogføring af transaktioner, digital opbevaring af bilag og krav om anvendelse af et registreret og godkendt digitalt bogføringssystem.

Den nye bogføringslov indskærper, at virksomheder skal registrere og opbevare bilag digitalt i et digitalt bogføringssystem. Derudover er der krav om at der opbevares en digital sikkerhedskopi af regnskabsmaterialet. Vi kan ikke præcisere helt nøjagtigt hvilke bilag der er omfattet af den digitale opbevaringspligt, da det endnu ikke er fastlagt af Erhvervsstyrelsen, men der er naturligvis tale om de bilag der er væsentlige i regnskabet.

Tidsplan for den nye bogføringslov

Som lovet i indledningen, skal du ikke få sved på panden – i hvert fald ikke endnu. Dele af loven træder i kraft per 1. juli, men kravene til digital bogføring og opbevaring indføres over en årrække.

Som nævnt, skal virksomheder fremover anvende et registreret og, af Erhvervsstyrelsen, godkendt digitalt bogføringssystem. Der er en række krav til udbyderne af de digitale bogføringssystemer, men de konkrete krav til er stadig under udarbejdelse og kendes derfor ikke endnu. De bliver offentliggjort senest d. 1. januar 2023, hvorefter systemerne skal registreres og godkendes senest 1. juli 2023. Dermed får udbyderne den fornødne tid til at udvikle de nye og nødvendige funktioner. Vi følger op og skriver mere, når vi kender til de konkrete krav.

Herefter er det tid til digital bogføring. Langt de fleste virksomheder skal have 1. januar 2024 for øje. Her træder kravet om digital bogføring nemlig i kraft for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D. For virksomheder i regnskabsklasse A med en omsætning over 300.000 kr. er skæringsdatoen d. 1. januar 2026.

De vigtige datoer:
1. juli 2022 – loven træder i kraft
1. juli 2023 – registrering og godkendelse af digitale bogføringssystemer
1. januar 2024 – krav om digital bogføring i digitalt bogføringssystem for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D
1. januar 2026 – krav om digital bogføring i digitalt bogføringssystem for virksomheder i regnskabsklasse A

Bøder venter hvis kravene ikke overholdes

Det forventes, at de fleste virksomheder i dag allerede anvender et digitalt bogføringssystem, der formentlig bliver godkendt automatisk senest 1. juli 2023. Andre virksomheder anvender måske et egetudviklet bogføringssystem eller sit udenlandske moderselskabs bogføringssystem. Er det tilfældet, skal de ikke registreres hos Erhvervsstyrelsen, men virksomheden står til ansvar for, at systemerne overholder samtlige krav.

Med den nye bogføringslov følger også strammere regler og større bøder ved manglende overholdelse. Myndigheder kan kræve indsigt i din virksomheds regnskabsmateriale, og hvis din virksomhed ikke kan fremvise digitalt regnskabsmateriale, kan I risikere bøder på op til 1,5 mio. kr.

Vær på forkant med loven

I dag er mange virksomheder allerede på forkant med loven, når det kommer til at opbevare bilag digitalt. Det er vores kunder i hvert fald, da Acubiz leverer digital og bogføringsklar data til ethvert bogføringssystem.

Der er dog stadig virksomheder der hænger i bremsen, hvilket, for de fleste, ikke er muligt efter d. 1. januar 2024. De virksomheder kan lige så godt begynde at digitalisere og automatisere bilagshåndteringen. Hellere i dag end i morgen.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.