CFO’en som frontløber for den digitale transformation

CFO’en sidder i krydsfeltet mellem strategi, teknologi, drift og økonomistyring.

Indhold

Jeg har tidligere behandlet emner omkring digital transformation, robotteknologi, kunstig intelligens osv.

Rigtig meget debat i forretningsverdenen handler til stadighed om disse temaer. Dvs. om teknologiens betydning for måden hvorpå vi driver forretning samt diskussionen omkring disruption af brancher og processer. Jeg ser samtidig nogle, der udfordrer teknologiens betydning og fremtidige indvirkning på samfundet og i den forbindelse argumenterer for, at meget af debatten er drevet af teknologivirksomheder, som egentlig bare vil sælge deres forskellige former for teknologi.

Igennem mine 22 år med at digitalisere forretningsprocesser med Acubiz, har mit mantra altid været: ”forandring er det eneste som er sikkert”. Jeg mener således, at det er et fejltrin, hvis man, som virksomhedsleder, ikke forholder sig aktivt til de forandringer der potentielt kan påvirke ens omverden og underkender teknologiens potentielle påvirkning. Det gælder specielt de forandringer, der kan virke usandsynlige for en på et givent tidspunkt. I forlængelse af dette kan forandringers tempo og omfang naturligvis altid diskuteres og ofte være svære eller decideret umulige at give præcise vurderinger af.

Men hvor, i en organisation, skal ansvaret for at forholde sig til disse ting og drive den digitale transformation placeres? I min optik er CFO’en og finansafdelingen det helt rigtige bud på en frontløber for at drive transformationen.

Det afgørende krydsfelt

CFO’en sidder i krydsfeltet mellem strategi, teknologi, drift og økonomistyring. Derfor er det oplagt, at det er CFO’en som tager ansvar for at drive digital omstilling. Tidligere, og for nogle virksomheder måske stadigvæk, var finansfunktionen primært en administrativ funktion. Det handlede om bogføring, likviditetsstyring og rapportering. I dag handler det i stigende grad om at finansfunktionen skal rådgive, problemløse og definere målsætninger på tværs af en organisation.

Fremadrettet forventer CEO’en og bestyrelsen mere strategisk værdi og direkte støtte til vækstagendaen fra CFO’en. Den progressive CFO skal arbejde struktureret med analyse af forretningsdata på tværs af organisationen for at skabe indsigt til brug for beslutninger. Til at støtte dette, er der også brug for en digital strategi og digitale værktøjer. Nogle CFO’er er allerede på toppen af dette og har digitaliseret i deres egen baghave, dvs. finansafdelingen. Dette er bare endnu et argument for at CFO’en er den oplagte kandidat til rollen som digital frontløber.

3 grundlæggende prioriteringer for fremtidens CFO

Hvis du, som CFO, er klar på at påtage dig ansvaret som bannerfører for din organisations digitale transformation, så er du formentlig allerede i gang med at tænke i digitale baner. Hvis ikke, så har jeg her et input til, hvordan du med fordel kan prioritere:

1. Digitalisér først finansfunktionen

Jeg har berørt dette i andre blogindlæg, men finansfunktionen er det oplagte sted at digitalisere, automatisere og teste AI. Som CFO kan du herefter tage dine erfaringer videre ift. digitalisering af den øvrige forretning.

2. Få greb om data

Som CFO forstår du værdien af let tilgængelige data og du skal være den der går forrest ift. realtidsanalyse og indsigt i forretningens kritiske data.

3. Definér fremtidens finansfunktion

Du skal forholde dig aktivt til hvordan din organisation skal se ud fremadrettet og selvom du måske er en af dem der ikke tror på, at de selvkørende biler kommer til at dominere gadebilledet lige foreløbigt, så SKAL du forholde dig til, at en øget grad automatisering kommer når det gælder finansfunktionen.

Arbejder du dig frem med afsæt i disse 3 prioriteringer, bliver du godt rustet til at være den der driver transformation i din virksomhed. De CFO’er der allerede har startet rejsen ved også, et at opgør med legacy systemer og manuelle processer er uundgåeligt. Fremtiden skal bygges på mere automatisering og et skifte til en moderne cloudbaseret tilgang. Jeg er sikker på, at de også deler min holdning om at ”forandringer er det eneste som er sikkert.

God fornøjelse med den digitale transformation!

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.