5 gode grunde til at digitalisere arbejdsprocesser

I denne artikel samler vi 5 gode grunde til, at fokus på digitalisering er et vigtigt element på vejen til vækst.

Indhold

Danmarks digitale konkurrenceevne er helt i top. Vi indtager, igen, førstepladsen i EU-kommissionens Digital Economy and Society Index (DESI) for 2021, som opgør digitaliseringsgraden på tværs af EU-landene. En førsteplads der i høj grad skyldes de danske virksomheders indsats for at søsætte digitale strategier og initiativer. Faktisk er virksomhedernes integration af digitale teknologier steget væsentligt i de senere år. Det er derfor rimeligt at konkludere, at danske virksomheder, over en bred kam, omfavner digitale strategier og udnytter de mange muligheder som digitalisering medfører.  

Som det som regel gør sig gældende, er der altid plads til forbedring. Forretningsmodeller kan blive udfordret, og traditionelle måder at gøre ting på nytænkes. Der er fortsat virksomheder, der halter efter i den digitale omstilling. Overordnet set er det de danske SMV’er der halter lidt efter de store virksomheder. 

For mens digitalisering rummer store potentialer, så kræver det ofte ressourcer, viden og det rigtige sæt af kompetencer at investere i og implementere digitale løsninger. I denne artikel samler vi 5 gode grunde til, at fokus på digitalisering er et vigtigt element på vejen til vækst.

1. Digitalisér eller bliv overhalet

Den første gode grund til at digitalisere er ret åbenlys, men alligevel vigtig at påpege. Holder du fast i traditionelle, gammeldags og dermed ofte manuelle arbejdsprocesser, følger du ikke med udviklingen og du bliver overhalet af dine konkurrenter. Digitalisering er ikke et valg. Det er et vilkår for at forblive relevant i markedet.

2. Effektivisér arbejdsgange med digitale tjenester

Danske virksomheder efterspørger i stor stil redskaber til at lette administrationen og samtidig effektivisere den. Her er digitalisering naturligvis ikke til at komme uden om. Digitale værktøjer eliminerer unødvendig behandling og spildtid, idet opgaverne bliver løst hurtigere og med færre fejl.
En øget digitalisering gør virksomheder mere produktive og styrker konkurrenceevnen. Rapporten Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2022 konstaterer netop, at når virksomheder indarbejder nye teknologier, som optimerer produktionen, nedbringer ressourcekrævende processer og øger salgsmulighederne, så er det med til at fastholde arbejdspladser samt bidrage til vækst og velfærd. Det er altså nogle af gevinsterne ved at digitalisere arbejdsgange.

3. Fokus på kompetencer og kerneydelser

Som nævnt lige oven over, er der en positiv sammenhæng mellem produktivitet og automatisering og digitalisering. Og hvorfor så det? Det hænger bl.a. sammen med, at manuelt tastearbejde tager tid, koster penge og fjerner fokus fra virksomhedens kerneydelser. Ved at digitalisere og automatisere kan tastearbejde og andre processer overlades til teknologien og frigøre medarbejdernes tid – tid som i stedet kan bruges på effektivisering, optimering af kunderelationer og andre værdiskabende aktiviteter.

4. Data, data, data

Data er vel det mest anvendte ord i forretningssammenhæng i det 21. århundrede. På mange måder er det virksomheders primære råstof. Med god grund. Digitalisering skaber endnu mere data, og giver store fordele, hvis du formår at bruge det effektivt.
Digitalisering kan være med til at give bedre kontrol med, og indblik i, processer og data. Med digitale værktøjer bliver du i stand til at samle og dele data på tværs af platforme. Noget som du kan bruge til at effektivisere forretningen, hvilket selvsagt er en betydelig kilde til vækst i virksomheden.
Vi kan tage et hurtigt eksempel fra vores egen andedam. Ved at digitalisere og automatisere jeres udgifts- og bilagshåndtering med Acubiz, får I et bedre kontrol og overblik (og data) over jeres medarbejderudgifter. Bedre kontrol og et større overblik betyder helt konkret, at I kan minimere fejl i arbejdsgangene og lette arbejdet for administrationen.
PS. Husk at have styr på jeres data i henhold til persondataforordningen.

5. Digital dokumentation falmer ikke

I dag opbevarer en hel del virksomheder stadig fysiske kvitteringer. De har dog den bagdel, at de hurtigt falmer, at teksten bliver utydelig, de forsvinder nemt og så fylder de i arkivet. Opbevares dokumentationen elektronisk, sikres det, at den nemt kan findes frem efter behov – og at den findes i læsbar stand! En rigtig god grund til at digitalisere processen omkring håndteringen af bilag. Snart behøver virksomheder ikke en god grund, for den nye bogføringslov er trådt i kraft.
Den har det formål at lette virksomheders administration gennem digitalisering og automatisering af bogholderiet. Det tydeliggøres med kravene om digital bogføring i et digitalt bogføringssystem og digital opbevaring af bilag. Det nye er altså, at din virksomhed nu skal opbevare bilag digitalt. Der er altså ingen vej uden om – bilagshåndteringen skal digitaliseres på den ene eller anden måde fra d. 1. januar 2024. Du kan altså lige så godt komme i gang med at digitalisere bilagshåndteringen – hellere i dag end i morgen.

Med nye teknologier og løsninger følger også en større mængde af data. De store mængder data medfører en større udfordring med at sikre data. Digitaliseringen stiller dermed krav til sikkerheden. Anvender I leverandører, som hjælper jer med at digitalisere arbejdsgange? Så husk at stil krav til dem. De skal kunne dokumentere og garantere, at jeres data og digitale spor håndteres forsvarligt og sikkert.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.