Værsgo! 2023-friske forudsigelser fra verdens topledere

PwC har spurgt over 4.000 CEO’s i hele verden om hvordan fremtiden ser ud, når snakken falder på økonomisk vækst, teknologiske muligheder, automatisering, inflation, makroøkonomi og meget mere.

Indhold

Det er svært at spå – især om fremtiden. Mange har forsøgt med større eller mindre held. PwC har spurgt over 4.000 CEO’s i hele verden om hvordan fremtiden ser ud, når snakken falder på økonomisk vækst, teknologiske muligheder, automatisering, inflation, makroøkonomi og meget mere.

Topledere må, over en bred kam, siges at have fingeren på pulsen, hvorfor de alt andet lige har bedre forudsætninger end andre for at kigge i spåkuglen.

For virksomhedsledere er det vigtigere end nogensinde at søge kvalificeret information om omverdenens udvikling for at kunne navigere og tilpasse sig betingelserne for at drive forretning.

Det gør rapporten relevant. Den er også interessant læsning for alle, som er interesseret i at vide noget om hvordan fremtiden forventes at påvirke danske og internationale virksomheder.

Navigation i et risikofyldt farvand

Vi befinder os i en usikker tid. Høj inflation, energikrise og geopolitisk uro. Det er hvad vi, som både privatpersoner og virksomheder, mærker på egen krop og stadig ser ind i.

Virksomhedsledere skal sørge for at fremtidssikre virksomheden, så den også er konkurrencedygtig i fremtiden.

Betingelserne for at drive forretning er mere komplekse end længe, og det kan være svært at navigere og tilpasse sig dem.

Derfor er rapporten ekstra interessant, idet den giver svar på, hvad topledere vil fokusere på de kommende år.

Inflation og økonomisk usikkerhed er den største trussel

4 ud af 10 danske topledere forventer, at deres virksomhed er meget eller ekstremt påvirket af inflation i de kommende 12 måneder. Omtrent samme andel bekymrer sig for makroøkonomisk volatilitet.

Det er nogenlunde samme bekymringer, som gør sig gældende for de internationale topledere.

Det store spørgsmål er;

Hvordan vil de tackle den økonomiske usikkerhed som præger dem?

De danske topledere planlægger først og fremmest at hæve priserne, tilpasse deres driftsomkostninger og finde alternative leverandører for at stå stærkere.

Der er gode nyheder, hvis du frygter, at reduktion i arbejdsstyrke, og dermed lønninger, er en del af værktøjskassen. Over 80% har ingen planer om at nedbringe lønninger.

økonomisk usikkerhed

Investeringer i automatisering og teknologi

For at være bedst rustet til fremtiden planlægger virksomhederne en række investeringer.

Her er der først kig på investeringer i automatisering det kommende år. Det svarer 76% af de internationale topledere og 81% af de danske.

Altså fire ud af fem topledere planlægger at investere i automatisering de kommende 12 måneder. Det er mange.

Derefter planlægger de (69%) investeringer i teknologi, som fx cloudløsninger og AI.

På trods af at vi navigerer i et, til tider, stormfyldt farvand, er der stadig krav om at virksomheder skal spare tid, arbejde mere effektivt og øge produktiviteten.

Dermed giver det god mening, at 81% kigger ind i automatiseringer.

Lad os se på hvor i organisationen det giver mening at starte med at automatisere. Eller effektivisere eksisterende og knap så fuldautomatiske arbejdsgange.

Start med finansfunktionen

Finansfunktionen er et godt sted at starte med automatisering. Det har vi skrevet om før. En lidt ældre analyse fra McKinsey viser, at næsten 60% af finansfunktionens opgaver og processer enten kan automatiseres helt eller delvist.

Udgiftshåndtering er virkelig et område, hvor automatisering kan bringe jer langt.

Medarbejderes rejseomkostninger og løbende udgifter er den største udgiftspost næstefter lønposten. Det ved de fleste virksomheder og derfor har de fleste en proces for at administrere denne post i dag.

Desværre er processen ofte manuel. Vores egne undersøgelser viser, at 61% stadig håndterer udgifter manuelt. Andre undersøgelser viser 50%. Det er et højt tal uanset hvad.

Og hvad er der så at spare ved at automatisere måden at håndtere udgifter på?

Vi har for nyligt skrevet et blogindlæg om præcis dét. Her kom vi frem til, at virksomheder i de fleste tilfælde kan spare 66% eller mere ved at sige farvel til arbejdsgangene forbundet med manuel håndtering af udgifter. Læs vores regnestykker her.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.