Virksomhedsskat

Virksomhedsskat er en skat forbeholdt virksomheder. Alle virksomheder med en omsætning på mere end 50.000 kroner om året skal betale skatten.

Indhold

Hvad er virksomhedsskat?

Virksomhedsskat er en skat i din virksomhed. Som virksomhedsejer er du forpligtet til at betale skatten, på samme måde som lønmodtagere betaler skat af deres løn.

Uanset størrelsen på din virksomhed skal du betale en procentdel i skat, så længe du har en omsætning, der overstiger 50.000 kroner om året.

Din virksomhedstype afgør dog, om du skal betale virksomhedsskat. Et selskab skal i stedet betale selskabsskat. Uanset, er det dog vigtigt, at du har styr på din virksomheds økonomiske bilag og dokumenter, når du skal håndtere og betale skat.

Hvad er forskellen på virksomhedsskat og selskabsskat?

Selskabsskat er forbeholdt statsligt ejede eller børsnoterede aktieselskaber og anpartsselskaber. Virksomhedsskat knytter sig til virksomheder, eksempelvis personligt ejede virksomheder.

Du kan få mere viden om de personligt ejede virksomheder herunder.

Tre forskellige typer virksomhedsskat for personligt ejede virksomheder

Hvis du driver en personligt ejet virksomhed, har du tre valgmuligheder i forhold til at betale din virksomhedsskat:

  • Personskat
  • Virksomhedsskatteordningen
  • Kapitalafkastordningen

De procenter, du skal betale i skat, afhænger af den ordning, du går med.

Personskat

Med personskat betaler du skat på samme måde som privatpersoner. Ligesom med en almindelig lønindtægt vil din virksomheds resultat før renter blive beskattet på lige vilkår med din personlige indkomst.

Procentsatsen af skat udregnes ud fra forskellige forhold. Størrelsen på din indkomst, og om du ejer ejendomme, aktier eller lignende har alt sammen indflydelse på skattesatsen.

Med personskatteordningen har du ikke mulighed for at spare overskuddet i din virksomhed op. Til gengæld får du en enkel og overskuelig beskatningsform.

Som udgangspunkt beskattes personligt ejede virksomheder efter reglerne om personskat. Men du kan vælge at kombinere personskat med tilvalg af virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen forkortes i mange tilfælde VSO og er en form, mange virksomheder vælger at anvende. Vil du bruge den som beskatningsform i din virksomhed, er dine egne personlige skatteforhold ude af billedet.

Her betaler du 22 % i A-skat af årets indkomst. Du kan samtidig gemme en del af dit overskud uden at betale fuld skat af det, hvilket i så fald er det opsparede overskud.

Du skal dog huske, at det opsparede overskud kun må bruges i din virksomhed – og ikke til privat forbrug. Gør du det, gælder almindelige skatteregler.

Som ved alt andet her i verden er der både fordele og ulemper ved beskatningsformen. Dem bliver du klogere på her.

FORDELE VED VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN

  • Du kan gemme overskud uden at betale fuld skat – i stedet kan du dække et underskud ind med dit overskud, hvis du oplever at have et trangt økonomisk år.
  • Du kan geninvestere dine penge og på den måde skabe yderligere udvikling og vækst i din forretning.
  • Du vil få bedre likviditet takket være de skattemæssige gevinster og udskydelse af beskatning – du betaler 22 % i skat af det opsparede overskud.

ULEMPER VED VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN

  • Du kommer til at betale mange penge af det opsparede overskud, hvis du på et tidspunkt ønsker at ændre beskatningsform. I det tilfælde vil overskuddet blive betragtet som din private formue – og så skal du betale personlig skat af hele beløbet.
  • Du skal opfylde strenge krav til bogholderi. Derfor er det en god idé at alliere dig med en skarp revisor.

Kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen er i nogle virksomheders øjne en forenklet version af virksomhedsskatteordningen, og den er derfor et godt alternativ hertil. Ved denne ordning er kravene til bogføring ikke så strenge, som med virksomhedsskatteordningen.

Med beskatningsformen kan du vælge at beskatte en del af virksomhedsindkomsten som kapitalindkomst (indkomst fra renter og aktier). Det betyder, at du undgår at betale AM-bidrag, ligesom du kan fratrække din virksomheds renteudgifter.

Det giver dig i sidste ende en besparelse.

Vil du vide mere?

Med Acubiz kan du holde styr på alle dine bilag ét sted. Det giver dig et bedre overblik over din økonomi og dermed også din virksomhedsskat.

Er du nysgerrig på at høre endnu mere om vores løsninger, er du velkommen til at kontakte os.

FAQ

Virksomhedsskat er den skat, du skal betale, hvis du driver en personligt ejet virksomhed, der har en årlig omsætning på mere end 50.000 kroner.

Virksomhedsskat er på 22 % af virksomhedens skattepligtige indkomst. Skatten beregnes ud fra virksomhedens overskud og ikke omsætning.

Virksomhedsskat skal betales to gange om året: den 20. marts og den 20. november.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.