Tidsregistrering

3

minutters læsetid

Hvad er tidsregistrering?

Tidsregistrering eller timeregistrering er hyppigt anvendt i virksomheder til at registrere arbejdstimer, brugt på et givent projekt eller opgave, og fravær. Det er for de fleste virksomheder en essentiel del af personaleadministrationen.

Digital tidsregistrering kan resultere i bedre overblik over økonomien ift. ressourcefordeling, kunder og projekter. Samme tid undgår I komplekse regneark eller skemaer til tidsregistrering.

Tidsregistrering sætter med andre ord fokus på hvad medarbejdere bruger tiden på, og hvor meget tid der bruges. Formålet med dette er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Der findes forskellige systemer og applikationer der kan hjælpe med at tidsregistrere. Den klassiske timeseddel er stadig anvendt i mange virksomheder, men rigtig mange gør i dag brug af en digital og cloud-baseret tidsregistreringsløsning.

Forskellige typer tidsregistrering

En tidsregistreringsløsning vil typisk give adgang til ferie- og fraværsregistrering i form af.

  • Ferie
  • Feriefridage
  • Afspadsering
  • Orlov
  • Sygdom

Mange virksomheder investerer især en tidsregistreringsløsning for at kunne registrere anvendt arbejdstid – det kan enten være på specifikke arbejdsopgaver, på sager, på projekter, på kunder osv. For virksomheder der arbejder projekt- eller sagsbaseret er det en nødvendighed at kunne påvise den anvendte arbejdstid, da fakturering ofte vil ske på baggrund af dette.

Fordelene ved tidsregistrering

Tidsregistrering fører mange fordele med sig. Bl.a. synliggøres det reelle tidsforbrug, arbejdsmønstre og opgavernes/projekternes omfang. Denne data er værdifuld for virksomheder, da den giver overblik og indsigt i hvorvidt arbejdsgangene kan effektiviseres. Anvendes der f.eks. 9 timer til et projekt som er fastsat til 8 timer, vil det være relevant at kigge ned i detaljen, og undersøge hvad medarbejderne har brugt tiden på, for at finde frem til hvorvidt det er muligt at reducere tidsforbruget.

En tidsregistreringsløsning gør virksomheder i stand til at fakturere kunder helt nøjagtigt – forudsat at der ikke er aftalt en anden pris forinden. Har virksomheden timelønnede medarbejdere (studentermedhjælpere f.eks.) vil en tidsregistreringsløsning gøre det nemt for dem at registrere arbejdstiden.

Tidsregistreringsløsningen vil i mange tilfælde kunne integreres med lønsystemet, hvilket gør lønudbetalingen nemmere og mere automatiseret og sparer finansafdelingen for manuelle arbejdsgange.

EU-medlemslande pålagt at registrere arbejdstid

EU-domstolen afsagde i 2019 en vidtgående dom, som slår fast at medlemslandene skal afkræve at arbejdsgivere etablerer processer, der tilsikrer at medarbejderes faktiske daglige arbejdstid registreres. Dette skal sikre, at både medarbejderrepræsentanter og arbejdstilsyn kan føre kontrol med om arbejdstidsregler overholdes. Det er op til det enkelte EU-medlemsland at afgøre, hvordan registreringen af medarbejdernes arbejdstid skal foregå. Dette er ikke afgjort endnu i Danmark og dermed er der usikkerhed om, hvordan den nye lov i praksis kommer til at påvirke danske virksomheder og lønmodtagere.

Digital tidsregistrering med mobilen

Med Acubiz er det muligt at registrere tid – om det er timelønnet eller projektbaseret – på en nem og effektiv måde på mobilen via vores app, Acubiz One.

Det skaber fuld kontrol over økonomien omkring interne og eksterne projekter, kunder og sager, og samme tid er det slut med de komplicerede regneark og skemaer.

Vil du vide mere?

Tidsregistrering bliver i stigende grad aktuelt for arbejdsgivere. Vi kan hjælpe med at sætte den helt rigtige løsning op, som passer til jeres behov. På den måde frigives tid til jeres egentlige arbejdsopgaver. Kontakt os, og få en demonstration af hvordan det fungerer i praksis.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.