Softwareintegration

Indhold

Hvad er en softwareintegration?

Ved softwareintegration forbindes forskellige individuelle softwareløsninger, systemer eller applikationer med hinanden. Integrationer sættes op for at automatisere udvekslingen af data mellem to eller flere systemer. Det sparer tid og ressourcer samt giver muligheden for at udveksle data i real-tid, hvilket alt sammen er med til at øge effektiviteten og produktiviteten for virksomhed såvel som medarbejder.
Det er muligt at etablere både envejs- og tovejsintegrationer. Envejsintegration henviser til en proces, hvor data flyder fra ét system til et andet, mens tovejsintegration lader data flyde begge veje.

Hvornår er det nødvendigt at integrere?

Software- eller systemintegrationer kan være påkrævet af en lang række grunde, hvor de mere almindelige kan være:

  • Migrering af data fra et ældre system til et nyt.
  • Sammenlægning af forskellige selvstændige og eksisterende systemer.
  • Ved køb af ny software, hvor integrationer til andre systemer og værktøjer også er eller skal være en mulighed.

Fordele ved integrationer

En ældre virksomhed vil som en naturlig konsekvens ofte have erhvervet sig en lang række systemer og applikationer over årene. Her giver det mening at se på hvilke der kan forbindes med hinanden. Generelt er det vigtigt at virksomheder undersøger nye systemers eller applikationers integrationsmuligheder med deres eksisterende systemlandskab.

Der er mange fordele ved softwareintegrationer, som vi vil forklare nedenfor.

Forøget medarbejderproduktivitet

Hvis medarbejdere bliver ”holdt nede” af ineffektive og adskilte systemer er det svært at arbejde optimalt. Et eksempel fra vores egen hverdag kunne være en virksomhed der har forskellige systemer til både udlæg samt kørsels- og tidsregistrering. Det er bøvl for medarbejdere at registrere i forskellige applikationer og bøvl for finansafdelingen at håndtere bogføringen i forskellige systemer.

Lavere IT-omkostninger

Når systemer og applikationer taler eller arbejder sammen er der stor sandsynlighed for optimering både ift. tidsforbruget og hvor mange penge der smides i vedligehold og tilpasninger i disse systemer og applikationer.

Færre fejl og mere tid til det væsentlige

Hvis både processen og dataen flyder mere automatisk, vil det oftest resultere i færre fejl og samme tid frigive tid til det de egentlige og typiske mere spændende arbejdsopgaver.

Integration til firmakort, økonomisystemer, lønsystemer mv.

Softwareintegrationerne skal give mening for netop din virksomhed, og derfor er det med Acubiz bl.a. muligt at integrere til firmakort, økonomisystemet eller lønsystemet. Det er også muligt at integrere til f.eks. teleselskaber, benzinselskaber, parkering og leasing samt rejsebureauer og hoteller.

Fælles for disse integrationer er, at det giver bedre overblik, kontrol og arbejdsprocesser for medarbejdere såvel som finansafdelingen og ledelsen.

Vil du vide mere?

I Acubiz har vi mange års erfaring med at digitalisere og optimere processer inden for udgiftshåndtering og timeregistrering via digitale værktøjer, som du allerede har ved hånden – din computer og din mobil. Vi har især fokus på integrationer til firmakort samt økonomi- og lønsystemer, da integrationer hertil giver den bedste brugeroplevelse med vores løsning.

Hvis du gerne vil høre mere omkring hvordan din virksomhed kan gøre gavn af vores løsning og/eller integrationer, er du velkommen til at skrive til os og evt. få en demonstration.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.