SMV

Hvad står SMV for? SMV er en forkortelse og står for små og mellemstore virksomheder. Udtrykket bruges i forskellige sammenhænge – ofte for at kategorisere denne type virksomheder ind i en regnskabskontekst.

Indhold

Hvad er SMV?

SMV er et begreb, der bruges om en bestemt type virksomhed i Danmark. Begrebet står for ”Små og mellemstore virksomheder”, og disse typer virksomheder går ofte under navnet SMV’er i daglig tale.

Ifølge Erhvervsfremmestyrelsen var der i 2019 290.000 SMV’er i Danmark med 941.000 fuldtidsansatte. Det udgjorde 2/3 af de ansatte i privatsektoren. 

Hvad er en SMV-virksomhed?

For at gå under begrebet SMV-virksomhed skal din virksomhed opfylde bestemte krav i forhold til ansatte og omsætning. Små og mellemstore virksomheder har:

 • 10-250 ansatte
 • en omsætning på maksimalt 50 millioner Euro
 • eller en samlet balance på maksimalt 43 millioner Euro

Den præcise skelnen mellem en lille og mellemstor virksomhed kan du blive klogere på i EU’s definition herunder.

EU og SMV-definition

Ud fra virksomhedens antal ansatte og den samlede balance eller omsætning inddeler EU dem i forskellige kategorier.

Små virksomheder

I små virksomheder ser det således ud:

 • 10-49 medarbejdere
 • Omsætning under 10 millioner Euro
 • Samlet balance under 10 millioner Euro

Mellemstore virksomheder

For de mellemstore virksomheder ser kriterierne således ud:

 • 50-249 medarbejdere
 • Omsætning under 50 millioner Euro
 • Samlet balance under 43 millioner Euro

Find ud af, om din virksomhed er en SMV’er

Ved du ikke, om din virksomhed er en SMV’er? Det kan du hurtigt finde ud af, hvis du finder frem til din virksomheds omsætning, samlede balance og antal af heltidsbeskæftigede.

Din virksomheds omsætning

Omsætningen er det tal, der viser, hvor meget din virksomhed har solgt for af varer og ydelser i en given periode. Tallet angiver virksomhedens samlede indtægter.

Du finder omsætningen i virksomhedens årlige regnskab, hvor du skal bruge nettoomsætningen.

Din virksomheds samlede balance

Balancen er en oversigt over værdien af aktiver og passiver i din virksomhed. Den samlede balance er dermed værdien af aktiver og passiver på datoen for årsafslutningen. 

Du finder din samlede balance i dit årsregnskab

Antal ansatte

For at udregne antal ansatte, kan du ikke bare tælle medarbejdere.

Du skal derimod regne ud, hvor mange heltidsbeskæftigede du har i din virksomhed. Dem skal du opregne i årsarbejdsenheder, der tæller en fuldtidsansat pr. årsarbejdsenhed.

Har du deltidsansatte, tæller de naturligvis også med. Men her skal de regnes ud som brøkdele i en årsarbejdsenhed for, at du kan nå frem til dit reelle antal heltidsansatte.

Hvilken regnskabsklasse tilhører din virksomhed?

Størrelsen og typen af virksomhed har også afgørende indflydelse på, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører. I Danmark er virksomheder inddelt i regnskabsklasse A, B, C og D – og de forskellige grupper stiller forskellige krav til årsregnskab.

For A-klassen opstilles færrest krav til regnskabet, mens klasse D er underlagt de strengeste krav.

 • I regnskabsklasse A er det mikrovirksomhederne med 1-10 ansatte – det er typisk privatejede enkeltmandsvirksomheder.
 • I regnskabsklasse B finder du de små virksomheder.
 • I regnskabsklasse C hører de mellemstore og store virksomheder til.
 • I regnskabsklasse D er det statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder.

SMV:Grøn 2.0 – en voucherordning til din grønne plan

Det er vigtigt at kende til, om din virksomhed går under betegnelsen SMV. Gør den det, kan der være økonomisk hjælp at hente fra SMV:Grøn 2.0.

SMV:Grøn 2.0 er en voucherordning til SMV’er. Ordningen gør det muligt at søge om økonomisk støtte til investeringer eller rådgivning – og ofte en kombination af begge dele, hvis din virksomhed vil videre på rejsen mod en grønnere omstilling.

Ansøgningerne til voucherne åbner to gange om året i foråret og efteråret. Du kan her se, hvilke trin din virksomhed skal igennem for at få SMV: Grøn 2.0.

HVEM KAN FÅ SMV:GRØN 2.0?

 • Din virksomhed skal gå under betegnelsen SMV ud fra EU’s definition.
 • Din virksomhed skal have dansk CVR-nummer.
 • Din virksomhed skal have gennemført minimum ét regnskabsår.
 • Din virksomhed skal beskæftige mellem 2-249 årsværk.
 • Din virksomhed må ikke indgå i en offentlig forvaltning eller modtage offentlig tilskud, der overstiger halvdelen af udgifterne til drift.

Vil du vide mere?

Hos Acubiz hjælper vi virksomheder med effektiv udgiftshåndtering. Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere.  

FAQ

SMV er en forkortelse for “Små og mellemstore virksomheder”.

SMV betyder “Små og mellemstore virksomheder”. Det betegner virksomheder, der har under 250 ansatte og en omsætning på under 50 millioner euro.

“SMV” står for “Små og mellemstore virksomheder”.

En smv virksomhed er en virksomhed, der opfylder følgende krav i forbindelse med ansatte og omsætning: 10-250 ansatte, en omsætning på maksimalt 50 mio. euro eller en samlet balance på maks 43 mio. euro.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.