Selskabsskat

Selskabsskat er den skat, virksomheder betaler til staten, på samme måde som privatpersoner betaler personskat. Som selskab betaler du skat af dit overskud. 

Indhold

Hvad er selskabsskat?

Selskabsskat er den skat, virksomheder betaler. Ligesom du som privatperson skal betale personskat af din indtjening (løn, dagpenge, SU og lignende), skal du som selskabsejer betale selskabsskat af dit selskabs overskud.

Det er derfor også vigtigt at have styr på din virksomheds økonomi med den rette håndtering af bilag og dokumenter.

Selskabskattesystemet fungerer på den måde, at virksomheders selskabsskat regnes ud fra deres overskud. Det betyder også, at en virksomhed kan fradrage forskellige udgifter.

Hvad er forskellen på selskabsskat og virksomhedsskat?

I Danmark findes der to forskellige beskatningsformer for virksomheder. Selskabsskat er den ene, virksomhedsskat er den anden. Mens virksomhedsskat er den skattetype, som personligt ejede virksomheder (eksempelvis enkeltmandsvirksomheder) betaler, er selskabsskat forbeholdt selskaber. Det kan være:

  • Aktieselskaber (A/S)
  • Anpartsselskaber (Aps)
  • Partnerselskaber (P/S)
  • Iværksætterselskaber (IVS)
  • Brugsforeninger
  • Institutioner
  • Fonde
  • Sparekasser
  • Investeringsforeninger og øvrige foreninger

Hvornår skal dit selskab betale selskabsskat?

Ifølge skattelovgivningen skal dit selskab betale selskabsskat af overskuddet, hvis den har en af de ovenstående selskabsformer. Men en virksomhed kan enten være skattepligtig som selvstændig eller ikke-selvstændig. De to former afgør, hvilken beskatningsform du skal betale.

Har du ikke-selvstændig skattepligt, er det dig som ejer, der er forpligtet til at betale skat af overskuddet. Er du selvstændig skattepligtig, skal du betale ud fra din virksomheds indtægt.

Som ejer bliver du skattepligtig i det øjeblik, du får udbetalt udbytte – og så skal du betale udbytteskat. Det kan du få mere viden om hos Skattestyrelsen (tidl. SKAT).

Har du underskud i din virksomhed, betyder det også, at du ikke skal betale skat. Du betaler udelukkende selskabsskat, hvis dit selskab har genereret et overskud.

Betalingsdatoer for indbetaling af skatten

Med selskabsskat betaler du ikke en procentdel i skat hver måned, som det er tilfældet med personskat.

I stedet indbetaler du skatten to gange om året: 20. marts og 20. november. Du indbetaler skatten aconto forud.

Hvordan betaler du skat i dit selskab?

Du betaler selskabsskat i dit selskab ved at indberette til Skattestyrelsen.

Du får ikke trukket skatten fra din indkomst automatisk. I stedet er du selv ansvarlig for at indberette dit selskabs skat.

Det gør du på Skattestyrelsens hjemmeside via TastSelv Erhverv.

Hvor meget skal dit selskab betale i skat?

Den danske selskabsskat ligger på 22 % af et selskabs overskud.

Staten fastsætter selskabssatsen, og den er faldet løbende gennem det seneste årti. I dag betaler du som selskab en mindre del i selskabsskat end tidligere. I 2013 lå skatten på 25 % sammenlignet med de 22 %, du i dag bliver opkrævet.

Det præcise beløb af skat i et selskab afhænger af det overskud, selskabet genererer i et regnskabsår. Derfor betaler alle selskaber forskellige beløb i selskabsskat.

Eksempel på beregning af selskabsskat

Har dit selskabs haft et overskud på 300.000 kroner det seneste regnskabsår, skal der trækkes skat på 22 %.

Udregningen ser ud på følgende måde:

300.000 X 0,22 = 66.000 kroner

Find ud af, om du skal betale selskabsskat

Hvis du som privatperson ikke har nogen indtjening, hvad enten det er løn, SU, dagpenge eller lignende, har du heller ikke nogen indkomst at betale personskat af. Det samme gælder for dit selskab.

Har du ikke et overskud, har du heller ikke noget at betale selskabsskat af.

Men hvordan ved du, om du skal betale selskabsskat? Det finder du først og fremmest ud af ved at få overblik over, om du har et overskud. Ved at beregne forskellen mellem dine indtægter (salg) og omkostninger (lønninger, afskrivninger osv.) kan du få klarhed over dit overskud, hvis du har et.

Som selskab er du forpligtet til at lave et årsregnskab. Overskuddet indgår i regnskabets resultatopgørelse.

Har du underskud i et regnskabsår, men overskud i det efterfølgende, kan du modregne de to.

Det betyder, at hvis du eksempelvis har et underskud på 150.000 kroner i et regnskabsår, men overskud på 150.000 kroner i det næste, kan du slippe for at betale skat, fordi du dermed går i 0.

Skattesystemet er sat sammen på denne måde for at gøre det lettere for virksomheder at holde skindet på næsen i nedgangsår.

Vil du vide mere?

Med de rette værktøjer ved hånden kan du hurtigt og nemt få overblik over dine økonomiske dokumenter og bilag. Det er vigtigt, når du skal betale selskabsskat i din virksomhed.

Du kan effektivisere processen fra registrering af bilag til bogføring direkte fra din mobil med Acubiz.

Lær mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med vores effektive løsninger.

FAQ

Selskabsskat er en skat, som virksomheder betaler baseret på deres indkomst i løbet af et regnskabsår. Skatten beregnes typisk som en procentdel af virksomhedens skattepligtige indkomst.

Selskabsskattesatsen ligger i 2023 på 22 % af selskabets overskud. Det er staten, der fastsætter satsen.

Virksomheder skal betale selskabsskat forud (aconto) to gange om året: 20. marts og 20. november.

Alle virksomheder, der opererer i Danmark, skal betale selskabsskat.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.