Salgsmoms

Salgsmoms eller udgående moms er en afgift, der pålægges momspligtige varer og tjenester, når de sælges. Momsen udgør typisk 25 % af varens eller tjenestens pris og betales af køberen, hvorefter sælger senere indsamler og afregner med Skattestyrelsen (tidl. SKAT).

Indhold

Hvad er salgsmoms (udgående moms)?

I Danmark har vi et skattetillæg, der hedder moms. Det er en forkortelse af ordet meromsætningsafgift. Der er to begreber inden for moms, der henviser til, hvornår momsen pålægges og betales: købsmoms og salgsmoms.

Salgsmoms er en momsafgift forbundet til en virksomheds momspligtige salg. Det er den moms, der bliver lagt på varer eller ydelser, når en virksomhed sælger til en privatperson eller virksomhed.

Salgsmoms kaldes også udgående moms. Det gør det fordi, det er den moms, sælger opkræver fra køber og derefter afregner med skattemyndighederne. Det betyder, at salgsmomsen i sidste ende bliver betalt af sælger.

Hvor meget er salgsmomsen på?

I Danmark ligger momsafgiften på langt de fleste varer på 25 %.

Det er sælgers ansvar at lægge moms på de varer eller ydelser, der bliver solgt, så det er inkluderet i den pris, som kunden betaler.

Hvis en virksomhed for eksempel sælger et fjernsyn til 4.000 kroner, skal der lægges 1.000 kroner på i moms. Kunden skal altså betale 5.000 kroner i alt.

Når virksomheden senere skal indberette til Skattestyrelsen, dokumenteres de 1.000 kroner for salg af fjernsynet i ovenstående eksempel.

Din udgående moms skal indberettes til Skattestyrelsen

Når du skal momsafregne, skal du inkludere din købs- og salgsmoms i dit momsregnskab og sende det til skattemyndighederne. Forskellen mellem din købs- og salgsmoms er den moms, der skal indberettes og betales til Skattestyrelsen.

Hvis din udgående moms (salgsmomsen) overstiger din indgående moms (købsmomsen), skal du betale differencen til Skattestyrelsen. Hvis købsmomsen derimod overstiger salgsmomsen, får du penge tilbage.

Det skal fremgå tydeligt af dit momsregnskab, hvilke varer og ydelser du har solgt, og hvilke varer og ydelser du har indkøbt. Derfor er det en god idé at sikre med din bogholder eller bogholderi, at du har alle bilag og fakturaer i orden, inden du indberetter dit regnskab.

Ikke alle ydelser er belagt salgsmoms

Der findes undtagelser på ydelser, der ikke er pålagt salgsmoms. Her er en liste over eksempler på momsfrie ydelser:

  • Lægevirksomheder og behandlinger på sygehuse
  • Undervisning i skoler og på videregående uddannelser
  • Velgørende aktiviteter
  • Personbefordring

Ovenstående er ikke pålagt momsregistrering og kan i stedet være pålagt lønsumsafgift, der udgør et mindre beløb som den samlede sum af løn i virksomheden.

Vil du vide mere?

Hvis du er momsregistreret, kan du få udenlandsk moms refunderet fra udgifter og rejseafregninger. Med Acubiz kan du slippe for den lange ansøgningsproces – vi gør det for dig.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

FAQ

Salgsmoms er en afgift, som lægges på prisen af varer og tjenester, når de sælges til en kunde. Det er en skat, som momsregistrerede virksomheder betaler til skattemyndighederne, og som kunder skal betale, når de køber et produkt eller en service.

Ja, moms er din virksomheds udgående moms – det vil sige den moms, sælgeren opkræver fra køber og derefter afregner med skattemyndighederne.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.