Regnskabsklasser

Alle danske virksomheder bliver inddelt i regnskabsklasser. Alt afhængigt af deres størrelse og form bliver de delt ind i regnskabsklasse A, B, C eller D.

Indhold

Hvad er en regnskabsklasse?

En regnskabsklasse er en inddeling af virksomheder.

Virksomhederne bliver placeret i en regnskabsklasse ud fra deres form og størrelse. En virksomhed kan være i regnskabsklasse A, B, C eller D. Klasserne afgør, hvilke regler der er for regnskabsaflæggelse.

I regnskabsklasse A er der færrest krav til, hvordan virksomheden aflægger regnskab, mens der i klasse D er de største krav til aflæggelse af regnskabet.

Hvilken regnskabsklasse tilhører din virksomhed?

Når du skal finde ud af, hvilken regnskabsklasse din virksomhed hører under, kan du tage udgangspunkt i nogle retningslinjer for de fire klasser.

Regnskabsklasse A

I denne klasse finder du de personligt ejede små og mellemstore virksomheder. Det er ofte enkeltmandsvirksomheder. 

I A-klassen bestemmer du selv, om du vil aflægge en årsrapport

Regnskabsklasse B

I B-klassen befinder de lidt små og mellemstore virksomheder med begrænset hæftelse sig. Det er typisk aktieselskaber, erhvervsdrivende fonde og mindre anpartsselskaber.

Som klasse B-virksomhed skal du indberette en årsrapport.

Regnskabsklasse C

I denne klasse findes der mellemstore eller store virksomheder, der hverken er statsejede, aktieselskaber eller børsnoterede.

I denne klasse skal du også indsende en årsrapport, ligesom du også har revisionspligt.

Regnskabsklasse D

Er du et statsejet aktieselskab eller en børsnoteret virksomhed? Så hører du til i D-klassen, uanset hvilken størrelse din virksomhed har.

Her er de strengeste krav til regnskabsaflæggelse – og du er forpligtet til at indberette revision og årsrapport.

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig efter at vide mere omkring vores løsninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Så hjælper vi dig med, hvordan vi sammen skaber den mest effektive udgiftshåndtering i din virksomhed. 

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.