Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er en opgørelse over et økonomisk mellemværende mellem en køber og en sælger – typisk i forbindelse med køb af fast ejendom. Et mellemværende kan også være arbejdsgiver og arbejdstager, og kan eksempelvis tage form som et udlæg.

Indhold

Hvad er refusionsopgørelse?

En refusionsopgørelse er en opgørelse, der udarbejdes i forbindelse med et køb af fast ejendom, hvor opgørelsen er det sidste regnskab mellem køber og sælger.

Når du sælger din bolig, skal der laves en refusionsopgørelse, der viser de boligudgifter, du har betalt forud for salget. Formålet med opgørelsen er at sikre, at sælgeren kun betaler for egne udgifter og ikke for køberens.

En refusionsopgørelse er dermed en opgørelse over refusion for de udgifter, sælgeren af en bolig har betalt forud for overtagelsesdatoen. Udgifterne er i acontobeløb, som køberen af en bolig skal betale tilbage til sælgeren af boligen. 

Det kan være i form af ejendomsskat, vand eller ejerskifteforsikring. 

Opgørelsen skal udarbejdes senest 30 dage efter overtagelse

På overtagelsesdagen aflæses der typisk på diverse målere for at sikre, at køber og sælger kun opkræves for det forbrug, de hver især har haft.

Herefter bruges aflæsningerne til at udarbejde refusionsopgørelsen, som skal udarbejdes senest 30 dage efter ejendommens overtagelse.

Ved faste udgifter som ejendomsskat skal refusionen ske på overtagelsesdagen. Anvendelsesudgifter som vand refunderes på dispositionsdagen, hvis den ligger før overtagelsesdagen.

Hvad indeholder en refusionsopgørelse?

Indholdet i en refusionsopgørelse kan variere fra den ene opgørelse til den anden, fordi det afhænger af, hvilken ejendomstype der er tale om.

Dog findes nogle poster, der ses i de fleste opgørelser. Her er en liste over nogle af posterne:

  • Ejendomsskatter
  • Sælgers andel af ejerskifteforsikring
  • Terminsydelser (renter)
  • Vand- og vandafledningsafgift
  • Renovation og skorstensfejning
  • Overtagelse af lån/pantehæftelser
  • Forudbetalt aconto til el, vand og varme
  • Kontingent til grundejerforening (ved hushandel)
  • Fællesudgifter til ejerforening (ved handel af ejerlejlighed)
  • Oliebeholdning, hvis boligen opvarmes med oliefyr. Hvis ikke det er aftalt, at indholdet er en del af handlen, skal olien, der er tilbage på overtagelsesdagen, opgøres.

Hvis køber overtager ejendommen før tid

I nogle tilfælde får en køber adgang til ejendommen inden selve overtagelsesdagen. I det tilfælde aflæses diverse forbrugsmålere som el, vand og varme, når nøglerne overdrages.

Når køberen får råderet over boligen, overtager køberen også risiko for boligen. Hvis der er realkreditlån involveret, er det derfor en god idé for køberen at tegne en husforsikring til boligen i forbindelse med bolighandlen. 

Vil du vide mere?

Du kan lære meget mere om de forskellige begreber relateret til udgiftshåndtering i vores Acupedia
Ellers er du også velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvilke løsninger vi tilbyder, så du kan effektivisere Expense Management i din virksomhed.

FAQ

En refusionsopgørelse er en opgørelse, der typisk udarbejdes i forbindelse med et ejendomskøb. Opgørelsen viser udgifter, som en sælger af fast ejendom har betalt forud for salget, og som køber skal betale tilbage i form af acontobeløb.

Normalt er det køberens rådgiver, advokat eller ejendomsmægler, der udarbejder refusionsopgørelsen i forbindelse med et boligsalg. Det kan også være parterne selv, der udarbejder opgørelsen, så længe den viser alle korrekte og relevante udgifter. 

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.