Omkostninger

Omkostninger er de udgifter, din virksomhed har brugt til at udføre dens kerneaktivitet, og afhænger af virksomhedens type.

Indhold

Hvad er omkostninger?

Omkostninger er de penge, det koster en virksomhed at udføre eller producere deres hovedaktivitet.

Omkostninger kan inddeles i to kategorier: faste omkostninger og variable omkostninger. De to dækker over de samlede omkostninger – og alle virksomheder har begge typer omkostninge

Faste omkostninger

Faste omkostninger er dem, der knytter sig til virksomhedens drift. Som navnet antyder, ligger de fast hver måned (eller hvert kvartal), og de går også under navnet kapacitetsomkostninger.

I en virksomhed kan de faste omkostninger deles ind i tre typer:

  • Salgsfremmende omkostninger har direkte indflydelse på salget i din virksomhed. Det kan for eksempel være omkostninger til markedsføring.
  • Kontante kapacitetsomkostninger kan være omkostninger til lønninger, rengøring og husleje og falder samtidig med, at kapaciteten bliver brugt.
  • Afskrivninger dækker over omkostninger til biler, inventar og lignende og falder ikke samtidig med, at kapaciteten bliver brugt.

Variable omkostninger

Hvor faste omkostninger ikke ændrer sig alt afhængig af produktion og service, gør de variable omkostninger til gengæld. 

Denne type omkostninger vil variere alt efter salg. Eksempelvis er den mad, du sælger i en restaurant, variable omkostninger. Her vil omkostningerne typisk svinge op og ned, fordi de hænger sammen med antallet af gæster og dermed også, hvor mange råvarer du skal købe ind. 

Variable omkostninger er dermed direkte forbundet til en virksomheds produktion og vil stige tilsvarende med en produktionsstigning. 

Når dine omkostninger stiger

De fleste vil sige, at det ikke er godt nyt, hvis omkostningerne stiger. I mange tilfælde er det også sandt – eksempelvis hvis prisen på råvarer i en restaurationsvirksomhed stiger. 

Stiger de variable omkostninger i en kendt produktionsvirksomhed som eksempelvis LEGO betyder det, at produktionen også stiger. Og det giver naturligt et større salg. I det tilfælde er en stigning i de variable omkostninger gode nyheder for virksomheden. 

Når dine omkostninger stiger

Det er lovpligtigt for enhver type virksomhed at udarbejde en opgørelse over indtjeningen i en regnskabsperiode. 

Det gør du ved bogføring, der er at føre regnskab og holde styr over alle indtægter og udgifter i virksomheden. 

Bogføringen af dine bilag sikrer, at du holder styr på:

  • Resultatopgørelse – dine indtægter og omkostninger 
  • Balance – dine passiver og aktiver som eksempelvis gæld og værdi

Vil du vide mere?

Med en app som Acubiz kan du hurtigt og let håndtere dine omkostninger med digital bogføring, så du altid har et klart overblik over din virksomheds økonomi.   

Vil du vide mere om vores løsninger, er du altid velkommen til at kontakte os, og så finder vi sammen den løsning, der passer bedst til din virksomheds behov. 

FAQ

Omkostninger er det penge, det koster en virksomhed at udføre eller producere deres hovedaktivitet.

Finansielle omkostninger er de omkostninger, der opstår som følge af virksomhedens finansiering. Det kan eksempelvis være renter på lån.

Variable omkostninger er omkostninger, der ændrer sig afhængigt af produktion eller salg. Det kan for eksempel være råvarer til produktion af et produkt.

Faste omkostninger er omkostninger, der er faste hver måned eller hvert kvartal uanset produktion og salg. Det kan for eksempel være husleje eller lønninger til fastansatte medarbejdere.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.