Økonomistyring

3

minutters læsetid

Hvad er økonomistyring?

Økonomistyring går hånd i hånd med årsregnskabet. Med årsregnskabet er det muligt at se tilbage på det forgangne år og diverse nøgletal hørende dertil. Med økonomistyring prøver virksomheden at se fremad, forudse økonomien og flytte den i den ønskede retning.

Økonomistyring går ud på at styre økonomien i en bestemt retning ved hjælp af viden fra nøgletal og lignende. Det er en skitsering af, hvordan virksomheden kan optimere sine processer for f.eks. at tjene flere penge, effektivisere omkostninger, sikre en bedre likviditet, omsætte varer hurtigere eller lignende. 

Eftersom virksomheder planlægger fremad, bygger økonomistyringen på prognoser (forecasts), budgetter og beregninger. De er alle nogle af grundpillerne og en forudsætning for en succesfuld styring af økonomien. Derudover tales der om fire områder inden for økonomistyring; aktivitetsstyring, likviditetsstyring, kapacitetsstyring og finansstyring.

Økonomistyringens fire nøglebegreber

Herunder kan du læse om de fire nøglebegreber, der arbejdes ud fra inden for økonomistyring:

Aktivitetsstyring

Aktivitetsstyring går ud på at matche markeder og produkter. Du skal forsøge at udnytte markedets muligheder bedst muligt ved at udvælge og udvikle de produkter, ydelser eller services, som giver den største indtjening. 

Likviditetsstyring

Likviditetsstyring handler om at have overblik over, hvor mange likvide midler virksomheden har at gøre godt med nu og i fremtiden. Du skal også have blik for de likvide midlers anvendelsesmuligheder med henblik på at skabe økonomiske fordele og optimere virksomheden.

Kapacitetsstyring

Kapacitetsstyring handler om effektivitetsudnyttelse af ressourcer. Hvor effektivt udnyttes ressourcerne og hvor kan der optimeres for at nedbringe udgifter og deraf øge fortjenesten?

Finansstyring

Finansstyring handler om udnyttelse af virksomhedens kapital. Det handler om at forudse fremtidens kapital og lægge en plan for hvordan den kan udnyttes optimalt. Skal der investeres i et nyt samlebånd, nye maskiner, nye bygninger, opkøb eller andet?

Alt i alt går økonomistyring ud på at planlægge virksomhedens fremadrettede økonomiske handlingsplan. God og effektiv økonomistyring medfører også et bedre finansielt udgangspunkt.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.