Momsregnskab

Et momsregnskab er en oversigt over de momsbeløb, en virksomhed har betalt i indkøb og modtaget i salg over en given periode. Regnskabet bruges til at beregne, hvor meget moms virksomheden skal betale eller modtage fra skattemyndighederne.

Indhold

Hvad er et momsregnskab?

Hvis du har en momsregistreret virksomhed, skal du føre regnskab over virksomhedens køb og salg af varer eller ydelser. Det kaldes et momsregnskab, og det bliver normalt integreret i dit almindelige regnskab.

Momsregnskabet skal opgøres periodevis og indberettes til Skattestyrelsen. Formålet er at vise, hvor meget moms du har til gode, eller hvor meget du skylder Skattestyrelsen.

Indhold i et momsregnskab

Momsafregningen i dit regnskab skal laves med købsmoms og salgsmoms:

  • Købsmoms er den moms, du bliver opkrævet, når du køber en vare eller en ydelse.
  • Salgsmoms er moms på de varer eller ydelser, som din virksomhed sælger – altså den moms, du opkræver af dine kunder, når de køber af dig.

Forskellen mellem din købs- og salgsmoms udgør den moms, du skal indberette og betale til Skattestyrelsen (tidl. SKAT). Det skal fremgå klart i regnskabet, hvilke varer og ydelser din virksomhed har solgt, og hvilke varer og ydelser, der er indkøbt.

Hvis regnskabet viser, at din salgsmoms overstiger din købsmoms, indikerer det, at du omsætter for mere, end du køber for – og det er et godt tegn.

Momsperioden bestemmes af din virksomheds omsætning

Dit momsregnskab skal danne grundlag for din virksomheds opgørelse af moms over en given periode. Perioden for, hvornår du skal indberette regnskabet til Skattestyrelsen, afhænger af størrelsen på din virksomheds omsætning og strækker sig over en måned, tre måneder eller seks måneder.

  • Omsætning mellem 0-5 millioner kroner om året: Indberetning hvert halve år. 
  • Omsætning mellem 5-50 millioner kroner om året: Indberetning hvert kvartal.
  • Omsætning for mere end 50 millioner kroner om året: Indberetning hver måned.

Hvem skal lave et momsregnskab – og hvem skal ikke?

Du skal udarbejde et momsregnskab, hvis din virksomhed er momsregistreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Du har pligt til registreringen, hvis din virksomhed opfylder følgende to krav:

  • Virksomheden sælger varer eller ydelser, som virksomheden får betaling for.
  • Virksomhedens omsætning overstiger 50.000 kroner inden for en vilkårlig 12 måneders periode. 

Sundhedsbehandlinger, uddannelser og banker er undtaget for momsregistrering og er fritaget for moms og dermed også for indberetning af momsregnskab.

Er din virksomheds omsætning på mindre end 50.000 kroner over en vilkårlig 12 måneders periode, er du heller ikke tvunget til at lade dig momsregistrere – og dermed heller ikke forpligtet til at lave et momsregnskab. I stedet er det op til dig selv, om du frivilligt ønsker at beregne og indberette moms.

Vil du vide mere?

Med Acubiz kan du gøre udgiftshåndteringen i din virksomhed mere gnidningsfri. 

Vi tilbyder effektiv og digital håndtering af fakturaer, mulighed for integrering til firmakort, økonomisystem, lønsystem og meget mere.
Du kan få mere viden om vores løsninger her, eller du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål.

FAQ

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du føre et momsregnskab. Det er et regnskab, der giver overblik over virksomhedens køb og salg af varer og ydelser, så du kan lave din momsafregning.

Du laver et momsregnskab ved at identificere momspligtige varer og ydelser, samle de relevante fakturaer og kvitteringer, udregne momsbeløb, bogføre og indsende til Skattestyrelsen.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.