Momslån

Momslån er rentefrie lån, som virksomheder kunne optage i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien med tilbagebetaling i 2022. Formålet var at hjælpe erhvervslivet med at overleve nedlukningerne under pandemien.

Indhold

Hvad er et momslån?

I 2020 og 2021, under COVID-19-pandemien, tilbød staten en række rentefrie lån for give virksomheder den nødvendige likviditet for at komme igennem perioden med den tvungne nedlukning i landet.

De rentefrie lån kunne optages hos Skattestyrelsen (tidl. SKAT) mellem 17. november 2020 og 16. juni 2021, som var sidste ansøgningsdato. Her kunne små og mellemstore virksomheder låne et beløb svarende til den moms, virksomheden skulle have betalt.

Det betyder, at virksomheder i praksis fik udsat indbetaling af skyldig moms.

En række krav

Selvom der ikke umiddelbart var krav om sikkerhedsstillelse, skulle låntagerne stadig opfylde en række betingelser. 

For eksempel måtte en virksomhed ikke være under konkursbehandling, og den måtte heller ikke være ejet af personer, som tidligere var dømt for skattesvig.

Sådan tilbagebetales et momslån

Du kan afvikle dit momslån som én samlet tilbagebetaling, hvis du har de disponible midler. Har du ikke det fulde beløb, kan du oprette en betalingsordning hos Skattestyrelsen. Her er der en månedlig rente på 0,7%.

Betalingsordningen stiller en række krav – for eksempel skal lånet være tilbagebetalt inden for 12 måneder, fra din betalingsordning er indgået. 

Hvis ikke du betaler dit momslån tilbage inden for fristen, hvor du heller ikke har indgået en betalingsordning, sendes gælden til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, hvor der vil pålægges morarenter.

Kravene til en afdragsordning for små og mellemstore virksomheder

For at få lov til at lave en afdragsordning for det rentefrie momslån, har Skattestyrelsen fastsat nogle krav. For at en virksomhed skal kunne komme i betragtning, skal den:
  • Ikke have nogen gæld hos Skatteforvaltningen til inddrivelse
  • Kun have én eksisterende afdragsordning ad gangen
  • Rettidig momsindberetning samt rettidig indberetning af A-skat, AM-bidrag og andre afgifter
Kravene skal sikre, at en virksomhed kan tilbagebetale gælden inden tidsfristerne. Du kan læse mere om betalingsordningen på Skat.dk.

Hvornår skal et momslån tilbagebetales?

Hvis du ansøgte om lånet i perioden fra 17. november 2020 til 14. april 2021, skal du tilbagebetale 1. april 2022.

Har du derimod ansøgt i perioden fra 12. juni 2021 til 16. juni 2021, skal du tilbagebetale 1. november 2022.

Hele gælden forfalder på disse datoer, medmindre du har aftalt andet med Skattestyrelsen.

Vil du vide mere?

Hos Acubiz tilbyder vi automatisk momsrefusion via en app, så du slipper for besværet. Er du interesseret i at vide mere, kan du se vores løsninger og lære mere om fordelene ved digital fakturahåndtering til moms og andre afgifter.

FAQ

Et momslån tilbagebetales inden for 12 måneder, fra betalingsordningen indgås. Ellers sendes gælden til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Inden tidsfristen udløb, har du kunne søge om momslån på virk.dk, hvor du enten selv udfylder og indser ansøgningen, eller får din revisor til at gøre det for dig. 

På virk.dk kan du søge om momslån fra d. 17. marts 2021 til 14. april 2021.

Momslån er ikke en fast ydelse, der udbetales løbende, men en engangsudbetaling af et lån, virksomheder har kunnet ansøge om i en bestemt periode. Derfor er der ikke et fast udbetalingstidspunkt for momslån, da det afhænger af, hvornår virksomheden har ansøgt om lånet.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.