Momsindberetning

En momsindberetning er en rapport, der indberettes til Skattestyrelsen (Tidl. SKAT). Indberetningen viser en virksomheds udregning af den samlede købs- og salgsmoms af varer eller ydelser for en bestemt periode. Den skal sikre, at virksomheder opkræver og indberetter den korrekte mængde moms.

Indhold

Hvad er en momsindberetning?

En momsindberetning er en virksomheds indberetning af moms for en bestemt periode. Den består af udregning af en virksomheds samlede købsmoms og salgsmoms, som opgives til Skattestyrelsen.

Sådan laves en momsindberetning

Hvis du skal lave en momsindberetning for din virksomhed, skal du indberette en udregning af, hvad virksomheden samlet set skal betale i moms til Skattestyrelsen. 

Først registrerer du virksomhedens købsmoms og salgsmoms for den givne periode.

Købsmomsen er virksomhedens indgående moms og er det beløb, din virksomhed skal betale i moms ved køb af varer. Salgsmomsen er virksomhedens udgående moms og er det beløb, din virksomhed skal opkræve i moms ved salg af sine varer.

Efter registreringen af disse beløb, skal du trække købsmomsen fra salgsmomsen, hvilket giver dig det samlede momspligtige beløb, der skal indberettes. 
Under Skatteforvaltningens TastSelv Erhverv kan du vælge siden, der hedder “Moms” og indtaste de nødvendige oplysninger.

Hvem er forpligtet til momsindberetning?

Hvis du driver en virksomhed, der sælger varer eller tjenester, er du som udgangspunkt momspligtig. Dermed er du forpligtet til at pålægge moms på varer og tjenester, hvorefter der stilles krav om, at du skal indberette din moms til Skattestyrelsen.

Det er de fleste virksomheder, der er forpligtet til momsindberetning, men der findes såkaldte momsfritagelser.

Her er en række eksempler:

  • Sundhedsfaglige virksomheder som læger, psykologer mm.
  • Finansielle virksomheder som banker eller låneinstitutioner
  • Virksomheder, der tilbyder undervisning og uddannelser

Derudover er der også momsfritagelse ved en årlig omsætning under 50.000. Det betyder, at hvis din virksomhed ikke sælger for mere end 50.000 kroner om året, er du fritaget for moms. Her er det frivilligt, om du vil momsregistrere din virksomhed eller ej.

Momsfrister for indberetning

Det er vigtigt, at du er opmærksom på momsfrister i forbindelse med indberetning af moms. Men ikke alle virksomheder i Danmark er underlagt samme regler for indberetningen.

Fællesnævneren er dog, at alle virksomheder skal indberette moms flere gange om året, der kan variere fra to til 12 gange om året. 

Fristerne afhænger af din virksomheds omsætning:

  • Årlig omsætning på 0-5 millioner kroner: Indberetning én gang hvert halve år, hvor du har tre måneder til at indberette og betale moms, når afregningsperioden slutter. 
  • Årlig omsætning på 5-50 millioner kroner: Indberetning hvert kvartal, hvor du har halvanden måned til at indberette og betale moms, når afregningsperioden slutter.
  • Årlig omsætning på 50 millioner kroner eller mere: Indberetning hver måned, hvor du har en måned til at indberette og betale moms. Dette skal sikre, at du ikke står med store mellemværender hos Skatteforvaltningen.

Hvis du er en nystartet virksomhed, skal du indberette pr. kvartal det første halvandet år, hvorefter du kan ansøge om at indberette hvert halve år.

Det er vigtigt, at du overholder dine momsfrister

Det er vigtigt, at du overholder fristen for, hvornår du skal indberette den moms, din virksomhed skylder. Her er det højst sandsynligt bogholderen i virksomheden, der står for opgaven.

Virksomhedens bogholderi bør have styr på reglerne, men ellers bør du undersøge det i god tid på Skat.dk.

Hvis ikke din virksomhed overholder momsfristerne, kan du pålægges et gebyr på 800 kroner, fordi det resulterer i, at Skattestyrelsen selv skal regne momsen ud.

Vil du vide mere?

Hos Acubiz kan vi hjælpe med at gøre håndtering af udgifter nemmere end aldrig før. Digitaliser din udgiftshåndtering, og slip for mere administrationstid i din virksomhed.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.