Momsafregning

Momsafregning er lig med, at en virksomhed rapporterer og betaler moms til Skattestyrelsen (tidl. SKAT). Afregningen består af købs- og salgsmoms, så Skattestyrelsen kan regne ud, hvor meget moms virksomheden skal betale eller have tilbage.

Indhold

Hvad er momsafregning?

I Danmark er størstedelen af alle varer og ydelser tillagt et skattetillæg på 25 %. Dette tillæg kaldes moms.

Sælger din virksomhed eksempelvis en vaskemaskine til 4.000 kroner, skal du lægge 1.000 kroner moms på beløbet og kræve 5.000 kroner fra kunden, fordi moms skal tillægges varens pris.

I forbindelse med momsafregning rapporterer og betaler en virksomhed moms til Skattemyndighederne. Det er der, hvor de 1.000 kroner moms fra vaskemaskinen i ovenstående eksempel bliver afregnet. 

Manglende overholdelse af momsreglerne kan resultere i bøder og sanktioner fra Skattemyndighederne, så det er vigtigt, at virksomhedens bogholderi eller bogholder foretager de korrekte momsafregninger.

Hvad indeholder en momsafregning?

En momsafregning indeholder oplysninger om en virksomheds salg, køb og momsbeløb, som virksomheden er berettiget til at trække fra på momsafregningen. Når Skattemyndighederne modtager afregningen, beregner de, hvor meget moms, der skal betales eller tilbagebetales til virksomheden.

Afregningen består af et momsregnskab med salgsmoms og købsmoms.

Salgsmoms og købsmoms

Moms afregnes som udgangspunkt med Skattestyrelsen, hvor forskellen mellem din virksomheds købsmoms og salgsmoms findes. 

Hvis din virksomheds salgsmoms overstiger din købsmoms, skal virksomheden betale det beløb tilbage til Skattestyrelsen. Er det omvendte tilfældet, vil virksomheden modtage differencen. 

Salgsmoms er udgående moms. Det vil sige, det er den moms, en virksomhed opkræver af sine kunder, når kunder køber fra virksomheden. Købsmoms er indgående moms og opkræves, når en virksomhed køber en vare eller ydelse af andre.

Moms afregnes efter din virksomheds omsætning

Det er forskelligt, hvor ofte virksomheder skal foretage deres afregninger og indberette moms til Skattestyrelsen. Det afhænger af den enkelte virksomheds omsætning.

  • Hvis din virksomheds årlige omsætning er mellem 0-5 millioner kroner, skal du afregne og indberette moms hvert halve år.
  • Hvis din virksomheds årlige omsætning er mellem 5-50 millioner kroner, skal du indberette hvert kvartal.
  • Hvis din virksomheds årlige omsætning er på mere end 50 millioner kroner, skal du indberette hver måned.

… men der findes også undtagelser

Alle momsregistrerede virksomheder skal afregne og indberette moms til Skattestyrelsen. Men der findes undtagelser:

  • Sundhedsbehandling (læger, tandlæger, psykologer osv.)
  • Undervisning
  • Bedemænd og begravelsesforretninger
  • Banker

Ovenstående virksomheder er ikke forpligtet til at betale moms eller til at blive momsregistreret.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere, kan du besøge vores Acupedia og lære alt om økonomistyring, bogholderi og andre relevante begreber relateret til udgifter.

FAQ

En momsafregning er en virksomheds rapportering og betaling af moms til Skattestyrelsen. Afregningen skal indeholde købs- og salgsmoms, hvorfra der udregnes, hvor meget moms virksomheden skal betale eller have tilbage.

En momsafregning beregnes ved at se, hvor stor forskellen er mellem købsmoms og salgsmoms i virksomheden. Hvis salgsmomsen overstiger købsmomsen, skal virksomheden betale forskellen tilbage til Skattestyrelsen. Hvis købsmomsen derimod overstiger salgsmomsen, får virksomheden differencen tilbage.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.