Moms

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift. Det er en afgift, sælgere skal opkræve i ved salg af en vare/ydelse. Moms beregnes på baggrund af en vare/ydelses pris og oftest på 25%.

Indhold

Hvad er moms i Danmark?

Moms er en forkortelse af ordet meromsætningsafgift og er en skat, der tillægges ethvert salg af serviceydelser eller produkter.

Skattetillægget lægges oven i salgsprisen på alle varer eller ydelser, der sælges i Danmark. 

Moms betales af kunden, men det er sælgers ansvar at tillægge momsen på sine varer/ydelser. Moms skal altså inkluderes i den pris, kunden betaler. 

Hvor meget er momsen?

I Danmark ligger momsafgiften på 25% af langt de fleste varer eller ydelser.

Satsen defineres ud fra den enkelte vare eller ydelse, så der findes også satser på 6% og 12%.

Hvordan beregner man moms?

Moms beregnes som en procentdel af salgsprisen for den vare eller ydelse, du sælger.

Lad os sige, at du sælger et skrivebord til 1000 kroner med en momssats på 25%. Her vil beregningen se sådan ud:

 • 1000 kroner * 0,25 = 250 kroner
 • Tilføj momsen til salgsprisen: 1000 kroner + 250 kroner = 1250 kroner

Dermed skal skrivebordet sælges til 1250 kroner, som kunden skal betale. 

Momsen på 250 kroner indbetales senere til Skattestyrelsen (tidl. SKAT). Derfor er det vigtigt at holde styr på bilag, så bogholderen i virksomheden kan bogføre korrekt, når skattemyndighederne skal bruge specifikke oplysninger.

Hvornår skal man betale moms?

Som virksomhedsejer i Danmark er du forpligtet til at opkræve og indbetale moms på dine varer/ydelser, hvis du er momsregistreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Men det er din omsætning (og ikke din fortjeneste), der reelt bestemmer, om du skal betale moms.

Hvis du sælger for mere end 50.000 kroner eksklusiv moms om året, skal du momsregistreres.

Det er en fordel at registrere dig, inden du når grænsen – ellers får du måske ikke lov til at trække momsen fra på dine investeringer.

Indberetning og andre momsregler

Alle momsregistrerede virksomheder er forpligtede til at indberette moms til Skattestyrelsen. Din omsætning bestemmer, hvor tit indberetningen af moms skal ske:

 • Nystartede virksomheder: Indberetning pr. kvartal det første halvandet år. Omsætningen er underordnet.
 • Årlig omsætning på 0 til 5 millioner kroner: Indberetning hvert halve år.
 • Årlig omsætning på 5 til 50 millioner kroner: Kvartalsvis indberetning.
 • Årlig omsætning over 50 millioner kroner: Månedsvis indberetning

Det er vigtigt at følge de gældende momsregler for indberetning og registrering, da du ellers kan få en bøde.

Momsfrie ydelser og virksomheder

Der findes momsfrie ydelser og virksomheder, der ikke er forpligtet til at betale moms. I stedet er de omfattet af lønsumsafgift – en afgift for virksomheder, som sælger momsfrie ydelser. 

Det er som udgangspunkt sundhedsbehandling eller undervisning – mere specifikt: privatpraktiserende læger, tandlæger, begravelsesforretninger, bedemænd, psykologer og banker.

Eksempler på momsfrie varer:

 • Kulturelle aktiviteter
 • Bisættelser
 • Taxature
 • Togrejser
 • Flyrejser
 • Velgørende arrangementer

Du kan godt have både momspligtigt og momsfrit salg. 

For eksempel hvis du udfører momsfrie sundhedsbehandlinger, men samtidig sælger varer med moms, skal du betale moms af det momspligtige salg – men ikke for den behandling, du udfører.

Udenlandsk moms

Hvis du skal handle med udlandet, afhænger momsreglerne af, om det er uden for eller inden for EU. 

Det har også noget at sige, om du handler med varer eller ydelser, og om det er virksomheder eller private.

Virksomhed fra andre EU-lande

Handler du med virksomheder inden for EU, kan du sælge varer uden dansk moms, såfremt dine varer transporteres til et andet EU-land, og at din kundes momsnummer er gyldigt. 

Kundens momsnummer skal fremgå på fakturaen for handlen.

Momsregistreret leverandør i et andet EU-land

Køber du fra en momsregistreret leverandør inden for EU, hvor du har givet din leverandør dit danske momsnummer, vil der ikke være moms på din faktura.

Når du bogfører handlen, skal du beregne moms på 25 %, som du får lov at medtage som købsmoms – derfor går momsregnskabet i 0.

Virksomhed uden for EU

Hvis du handler med lande som Norge eller USA, skal du betale told. Dog skal du ikke betale dansk told eller moms for eksport, fordi varen ikke forbruges her i landet.

Privat kunde i andet EU-land

Her skal opkræves dansk moms ligesom med andre kunder i Danmark.

Vil du vide mere?

Hos Acubiz kan vi hjælpe din virksomhed med automatisk momsrefusion via en app
Du kan også se vores andre løsninger og få en mere gnidningsfri fakturahåndtering til moms eller andre udgifter.

FAQ

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift. Afgiften opkræves af virksomheder ved salg af varer eller tjenester i Danmark.

Moms beregnes som regel på baggrund af en vares eller tjenestes pris, men den er oftest på 25%.

I Danmark er momssatsen typisk på 25% på de fleste varer og tjenester, men der findes også en reduceret sats eller en nul-sats.

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du indberette moms. Er din virksomheds momspligtige omsætning under 5 mio. kroner om året, skal du indberette hvert halve år. Er du nystartet, skal du indberette kvartalsvis i mindst et halvandet år.

Moms beregnes ved at tage prisen på en vare eller tjeneste og gange den med den gældende momssats (typisk 1,25).

Moms står for meromsætningsafgift. Det er en afgift, der er på salg og køb af varer.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.