Lønsumsafgift

Momsfritagede virksomheder betaler ikke moms, men i stedet en lønsumsafgift. Afgiften beregnes ud fra virksomhedens samlede lønudgifter og eventuelle overskud.

Indhold

Hvad er lønsumsafgift?

I Danmark skal momsregistrerede virksomheder betale moms. Momsen udgør typisk 25 % af prisen og afregnes til Skattestyrelsen (tidl. SKAT).

Men det er ikke alle varer eller ydelser, der skal betales moms af. I andre tilfælde pålægges en anden form for afgift i stedet – en lønsumsafgift.

Hvordan betales afgiften?

Afgiften betales til staten ligesom moms. På samme måde som momspligtige virksomheder indberetter moms, skal momsfritagede virksomheder lave et regnskab, hvor lønsumsafgiften opgøres ud fra. 

Du beregner selv størrelsen på afgiften, som du herefter angiver og betaler til Skattestyrelsen. De skal have adgang til regnskabet, så de kan kontrollere, at du har betalt det korrekte beløb.

Hvilke virksomheder hører under momsfritagelse?

Hvis din virksomhed leverer momsfrie ydelser, er du momsfritaget og har dermed pligt til at betale lønsumsafgift. 

Momsfritagede virksomheder skal som minimum have et grundlag på 80.000 kroner om året til at beregne lønsumsafgift – ellers er de ikke forpligtet til at betale afgiften.

Eksempler på momsfri ydelser

  • Lægeydelser og sundhedsydelser fra autoriserede sundhedspersoner 
  • Uddannelsesydelser fra institutioner, der er godkendt af uddannelsesmyndighederne 
  • Finansielle tjenesteydelser såsom bankgebyrer og forsikringspræmier
  • Kulturelle og kunstneriske ydelser, herunder biblioteker, museer og teatre 

Sådan udregnes lønsumsafgiften

Moms knyttes til de enkelte varer eller ydelser, en momsregistreret virksomhed sælger. Med lønsumsafgiften er det anderledes. Den knytter sig i stedet til løn og det overskud, der er i virksomheden.

Beløbet, du skal betale, afhænger derfor af virksomhedens type og den samlede løn i virksomheden. Dette inkluderer din egen løn og øvrige tillæg til ansatte.

Fire udregningsmetoder

Afgiften opgøres ud fra en procentsats. Skattestyrelsen har fire beregningsmetoder, der kan bruges afhængigt af type virksomhed.

Herunder kan du se eksempler på metoderne og den gældende sats for hver.

METODE 1

Eksempelvis fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og viceværtydelser. Her ganges lønsummen med afgiftssatsen. I 2022 og 2023 er satsen på 6,37 %.

METODE 2

Finansielle virksomheder som banker og sparekasser, pensionskasser, kreditforeninger og forsikringsvirksomheder. Her ganges lønsummen med afgiftssatsen. I 2022 og 2023 er satsen på 15,3 %.

METODE 3

Virksomheder, som udgiver og importerer aviser/udgivelser, eller som udgiver elektroniske eller digitale aviser. Her ganges værdien af salg af aviser med afgiftssatsen. I 2022 og 2023 er satsen på 3,54 %.

METODE 4

  • Virksomheder inden for sundhedssektoren (læger, tandlæger, optikere, fysioterapeuter m.m.)
  • Virksomheder, der udfører persontransport i Danmark
  • Bedemænd og begravelsesforretninger
  • Virksomheder, der sælger momsfri undervisning eller kulturelle ydelser

Udregnes på følgende måde: Lønsum /- skattemæssigt over/underskud før finansielle poster) ganges med afgiftssats. I 2022 og 2023 er satsen på 4,12 %.

Du kan læse mere om metoderne på Skattestyrelsens hjemmeside.

Andre regler for virksomheder uden ansatte

Hvis du driver din virksomhed alene, kan du stadig være forpligtet til at betale lønsumsafgift. Eksempelvis hvis du sælger varer, der ikke er momspligtige. 

Har du ingen ansatte, bliver afgiften beregnet ud fra størrelsen på det overskud, du har i virksomheden. 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om de forskellige typer af udgifter i vores Acupedia. Du kan også kontakte os for at høre mere om, hvordan du effektiviserer Expense Management i din virksomhed.

FAQ

Lønsumsafgift er en afgift, som virksomheder skal betale, hvis de sælger varer eller ydelser, der ikke er pålagt moms. Det er eksempelvis undervisere og læger, der betaler momsfrie ydelser.

Man skal først betale lønsumsafgift, hvis ens afgiftsgrundlag (det beløb, der skal betales lønsumsafgift af) overstiger 80.000 kroner årligt. Overstiger afgiftsgrundlaget ikke 80.000 kroner om året, skal virksomheden ikke registreres for/betale lønsumsafgift.

Lønsumsafgiften beregnes typisk ved at opgøre afgiftsgrundlaget og gange det med afgiftssatsen, som bestemmes af Skattestyrelsen. Beregningsmetoden afhænger dog af virksomhedstype.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.