Kørselsgodtgørelse

3

minutters læsetid

Hvad er kørselsgodtgørelse?

Når du bruger dit private køretøj i erhvervsmæssig sammenhæng, udbetaler de fleste virksomheder skattefri kørselsgodtgørelse. Godtgørelsen dækker medarbejderens udgifter forbundet med kørslen, herunder brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikring mm.

Automatisk registrering af dine erhvervsrelaterede kørte kilomenter, sikrer dig korrekt beregnet kørepenge.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke både kan modtage kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag (befordringsfradrag). Din arbejdsgiver udbetaler dig penge ved kørselsgodtgørelse, mens kørselsfradrag er en godtgørelse, du kan trække fra i SKAT, hvis du har over 12 km til arbejde. Det kan du læse mere om her (link til befordringsfradrag).

I folkemunde kan kørselsgodtgørelse også blive omtalt som kørepenge, kørselspenge, benzinpenge, befordringsgodtgørelse. Kært barn har mange navne, men SKAT betegner det som kørselsgodtgørelse, så vi holder os til det.

Du skal føre kørselsregnskab

SKAT kan banke på arbejdsgiverens dør og bede om dokumentation for medarbejdernes kørsel. Her er det arbejdsgiverens ansvar at kontrollere hvorvidt alle betingelserne er opfyldt. Betingelserne er:

  • Kørslens formål – den konkrete arbejdsopgave, som kørselsindberetningen er knyttet op på
  • Kørslens mål med eventuelle delmål – adresserne for kørslen samt eventuelle stop på vejen
  • Dato – datoen for kørslen skal naturligvis registreres
  • Antal kørte kilometer – det præcise kilometerantal skal angives, da beregningen fastsættes efter dette
  • Beregning efter satser – læs satserne længere nede i artiklen
  • Kørslen sker i medarbejderens eget køretøj – kørslen skal foretages i egen bil for at være berettiget til kørselsgodtgørelsen. Ægtefælle eller samlevers bil falder i samme kategori, hvis de har fællesøkonomi

Hvordan beregnes kørselsgodtgørelsen?

Kørselsgodtgørelsen beregnes efter faste satser. De ændrer sig lidt år for år. Satsen skiller ved 20.000 km om året. I 2021 udbetales der skattefrit 3,44 kr. pr. km. Hvis medarbejderen kører mere end 20.000 km om året, er satsen for den overskydende del 1,90 kr. pr. km.

Lad os tage et simpelt eksempel. Michael er sælger, besøger mange kunder og har kørt 25.000 km i 2021 – udregningen af kørselsgodtgørelsen ser således ud:

(20.000 x 3,44) + (5.000 x 1,90) = 68.800 kr. + 9.500 kr. = 78.300 kr.

Hvad dækker erhvervsmæssig kørsel over?

Erhvervsmæssig kørsel indbefatter:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder. Læs mere om 60-dages-reglen på SKATs hjemmeside.
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil. Det klassiske eksempel er en sælger eller konsulent, der kører til og fra en klient/kunde i erhvervsmæssig sammenhæng.
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil. F.eks. kørsel mellem fabrik og hovedkvarter for en produktionsvirksomhed.

Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Kører medarbejderen i udlandet, gælder de samme regler som ved kørsel i Danmark.

Vil du vide mere?

Med en digital kørebog fra Acubiz er det nemt at holde styr på din erhversrelaterede kørsel. Kørslen kan enten registreres automatisk via GPS eller indtastes manuelt. Kørselsgodtgørelsen udregnes på baggrund af gældende satser og sendes til godkendelse med det samme.

Få en gratis demonstration

Gratis og uforpligtende