Kørselsgodtgørelse

Indhold

Hvad er kørselsgodtgørelse?

Når du bruger dit private køretøj i erhvervsmæssig sammenhæng, udbetaler de fleste virksomheder skattefri kørselsgodtgørelse. Godtgørelsen dækker medarbejderens udgifter forbundet med kørslen, herunder brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikring mm.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke både kan modtage kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag (befordringsfradrag). Din arbejdsgiver udbetaler dig penge ved kørselsgodtgørelse, mens kørselsfradrag er en godtgørelse, du kan trække fra i Skattestyrelsen, hvis du har over 12 km til arbejde. Det kan du læse mere om her.

I folkemunde kan kørselsgodtgørelse også blive omtalt som kørepenge, kørselspenge, benzinpenge, befordringsgodtgørelse. Kært barn har mange navne, men Skattestyrelsen betegner det som kørselsgodtgørelse, så vi holder os til det.

Du skal føre kørselsregnskab

Skattestyrelsen kan banke på arbejdsgiverens dør og bede om dokumentation for medarbejdernes kørsel. Her er det arbejdsgiverens ansvar at kontrollere hvorvidt alle betingelserne er opfyldt. Betingelserne er:

  • Kørslens formål – den konkrete arbejdsopgave, som kørselsindberetningen er knyttet op på
  • Kørslens mål med eventuelle delmål – adresserne for kørslen samt eventuelle stop på vejen
  • Dato – datoen for kørslen skal naturligvis registreres Antal kørte kilometer – det præcise kilometerantal skal angives, da beregningen fastsættes efter dette
  • Beregning efter satser – læs satserne længere nede i artiklen
  • Kørslen sker i medarbejderens eget køretøj – kørslen skal foretages i egen bil for at være berettiget til kørselsgodtgørelsen. Ægtefælle eller samlevers bil falder i samme kategori, hvis de har fællesøkonomi

Hvordan beregnes kørselsgodtgørelsen?

Kørselsgodtgørelsen beregnes efter faste satser. De ændrer sig lidt år for år. Satsen skiller ved 20.000 km om året. I 2023 udbetales der skattefrit 3,73 kr. pr. km. Hvis medarbejderen kører mere end 20.000 km om året, er satsen for den overskydende del 2,19 kr. pr. km.

Lad os tage et simpelt eksempel. Michael er sælger, besøger mange kunder og har kørt 25.000 km i 2023 – udregningen af kørselsgodtgørelsen ser således ud:

(20.000 x 3,73) + (5.000 x 2,19) = 74.600 kr. + 10.950 kr. = 85.550 kr.

Du kan også modtage skattefri kørselsgodtgørelse, hvis du benytter dig af egen cykel, knallert, scooter eller el-løbehjul. I 2023 er satsen 0,61 kr. pr. km.

Hvad dækker erhvervsmæssig kørsel over?

Erhvervsmæssig kørsel indbefatter:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder. Læs mere om 60-dages-reglen på Skattestyrelsens hjemmeside.
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil. Det klassiske eksempel er en sælger eller konsulent, der kører til og fra en klient/kunde i erhvervsmæssig sammenhæng.
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil. F.eks. kørsel mellem fabrik og hovedkvarter for en produktionsvirksomhed.

Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Kører medarbejderen i udlandet, gælder de samme regler som ved kørsel i Danmark.

Vil du vide mere?

Med en digital kørebog fra Acubiz er det nemt at holde styr på din erhversrelaterede kørsel. Kørslen kan enten registreres automatisk via GPS eller indtastes manuelt. Kørselsgodtgørelsen udregnes på baggrund af gældende satser og sendes til godkendelse med det samme.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.