Kørselsfradrag

Kørselsfradrag er et fradrag, der kan trækkes fra i skat, hvis du samlet set har mere end 24 kilometer til og fra arbejde. Det gælder også, hvis du tager bus eller tog til arbejde.

Indhold

Hvad er kørselsfradrag?

Befordringsfradrag – også kaldet kørselsfradrag – er et fradrag, du er berettiget til, hvis din transportafstand til og fra arbejde overstiger 24 kilometer.

Hvis dit arbejde ligger mere end 12 kilometer væk fra din bopæl, kan du derfor modtage fradraget.

Husk på, at du ikke både kan modtage kørselsgodtgørelsen og kørselsfradrag. Kørselsfradraget, i modsætning til kørselsgodtgørelse, udbetales ikke, men det indregnes i din årsopgørelse.

Fradragets værdi er cirka 26%. Det vil sige, hvis dit kørselsfradrag er 1.000 kroner, er din skattebesparelse på 260 kroner.

Hvornår er du berettiget til kørselsfradrag?

Du er kun berettiget til kørselsfradrag, når du skal køre til og fra arbejde. Du er altså ikke berettiget, hvis du arbejder hjemmefra, er på kursus, er syg, på orlov med videre.

Det er underordnet, hvilket transportmiddel du anvender til at komme til og fra arbejde. Du kan også få fradraget, hvis du tager bussen, bilen, toget eller cyklen.

Det er dog helt essentielt, at dit arbejde er med løn. Herunder indgår også studiejob, lønnet praktik og løntilskud.

Du kan ikke få befordringsfradrag, hvis:

 • Dit arbejde ikke er lønnet
 • Du kører til og fra studie.
 • SU tæller ikke som løn.
 • Din arbejdsgiver betaler transporten (f.eks. ved betaling af pendlerkort til medarbejder)
 • Du har en firmabil til rådighed

Hvad er satserne for befordringsfradrag

Satserne for befordringsfradrag ændres hvert år. I 2023 ser de ud som følgende:

 • Transport mellem 0-24 km: Intet fradrag.
 • Transport mellem 25-120 kilometer pr. dag: 2,10 kroner. Det er steget fra 2022, hvor det var 1,98 kroner.
 • Transport over 120 kilometer pr. dag: I yderkommuner er fradraget det samme som transporten mellem 25-120 kilometer (2,10 kroner). I de resterende kommuner er tallet i 2023 på 1,10 kroner per kilometer per dag. Det er steget fra 2022, hvor det var på 0,99 kroner.

De stigende benzinpriser på kort tid i løbet af 2022 er årsag til, at skatterådet ekstraordinært har hævet satserne for kørselsfradraget. De er gældende med tilbagevirkende kraft fra den d. 1. januar. Det kan du læse mere om her.

Ekstra befordringsfradrag ved indkomst under 353.000 kroner

Hvis du tjener mindre end 353.000 kroner i 2023, kan du få et ekstra befordringsfradrag.

I 2023 kan fradraget højst være på 15.400 kroner. Det nedsættes gradvist for indkomster over 303.000 kroner til 353.000 kroner.

Du skal ikke selv beregne befordringsfradraget; du skal blot indtaste dit kørselsfradrag på opgørelsen på Skat.dk, hvor Skattestyrelsen automatisk beregner det ekstra befordringsfradrag, du er berettiget til.

Kørselsfradrag som selvstændig

Er du selvstændig erhvervsdrivende? Så kan du få fradrag for erhvervsmæssig kørsel i egen bil ved at fratrække fradraget i virksomhedsordningen.

Som selvstændig er der en række udgifter i forbindelse med virksomheden, du kan få skattefradrag for. Det gælder også kørsel relateret til arbejde.

Et krav for at få kørselsfradrag som selvstændig er, at du skal køre i egen bil på hvide plader. Du kan trække fradraget fra din indkomst, så du skal betale mindre i skat, hvor fradraget dækker over udgifter til kørsel i egen privatbil i forbindelse med opgaver til arbejdet.

Læs flere af kravene herunder.

Krav til berettigelse for fradrag for erhvervsmæssig kørsel i egen bil

For at være berettiget til kørselsfradrag som selvstændig, er det nødvendigt at føre en kørebog, hvor du angiver bestemte oplysninger for at kunne bogføre kørslen som fradrag.

Du bestemmer selv, hvordan du vil notere oplysningerne i din kørebog. Det eneste krav er, at følgende oplysninger fremgår:

 • Navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer
 • Dato for kørsel
 • Kilometertæller, når kørslen starter
 • Kilometertæller, når kørslen slutter
 • Destination og eventuelle mellemstop
 • Samlede kilometer i alt
 • Kørselssats
 • Beregning af kørselsfradraget

Sådan får du befordringsfradraget

Har du mere end 24 kilometer til og fra arbejde, skal du anføre det hos Skattestyrelsen enten på din forskudsopgørelse eller årsopgørelse. Her skal du indtaste din officielle bopælsadresse og dit arbejdes adresse.

Plejer du at få befordringsfradrag, vil din kørsel formentlig være automatisk angivet. Men hvis ét eller flere af dine forhold ændres, skal du huske at rette i din beregning. Det kan være tilfældet, hvis du flytter, skifter arbejdsplads eller har flere hjemmearbejdsdage på grund af eksempelvis COVID-19.

Vil du vide mere?

Beregn kørselsfradrag nemt og hurtigt med beregnerværktøjet på Borger.dk.

Med Acubiz kan du holde digitalt kørselsregnskab på telefonen med automatisk opdatering af satser jævnfør Skattestyrelsens regler. Det sikrer dig korrekte beregninger, hvor du samtidig slipper for uoverskuelige regneark. I stedet kan du nemt registrere dine erhvervsrelaterede køreture og er ved hånden – også når du er på farten.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om firmakørsel med digital kørselsregnskab.

FAQ

Man kan få kørselsfradrag (også kaldet befordringsfradrag), hvis ens transportafstand til og fra arbejde overstiger 24 kilometer.

Kørselsfradrag er et skattefradrag, der udregnes i din skatteopgørelse. I modsætning til kørselsgodtgørelse, er det altså ikke et beløb, du får udbetalt.

Kørselsfradragets værdi er på cirka 26 procent. Det betyder, at hvis dit kørselsfradrag er 1000 kroner, sparer du 260 kroner i skat. Kørselsfradraget bestemmes ud fra en sats, som du kan finde på Skattestyrelsens hjemmeside.

Man skal indberette kørselsfradrag, når indkomståret er slut. Du kan også vente til, at du får din årsopgørelse og tjekke, om der står et fradrag i forvejen. Passer tallet ikke, kan du rette opgørelsen, så det regnes med i din årsopgørelse.

Man indberetter kørselsfradrag i årsopgørelsen i rubrik 51, der hedder kørselsfradrag (befordringsfradrag). Klik på lommeregneren ud for rubrik 51, indtast din bopælsadresse og arbejdsadresse og angiv perioden, hvor du har ret til fradraget.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.