Kilometerpenge

Kilometerpenge (også kaldet kørselsgodtgørelse eller befordringsgodtgørelse) er skattefri kompensation til medarbejdere, der bruger deres egen bil i forbindelse med arbejde.

Indhold

Hvad er kilometerpenge – og hvad er befordringsgodtgørelse?

Kilometerpenge, kørepenge, kørselspenge, kørselsgodtgørelse, befordringsgodtgørelse eller benzinpenge. 

Kært barn har rigtig mange navne… men definitionen er den samme: 

En skattefri kompensation beregnet ud fra antal kørte kilometer med en fast sats pr. kilometer for at dække omkostninger, når en medarbejder bruger sin egen bil (eller sin samlevers/ægtefælles) i forbindelse med arbejde.

Derfor kaldes det også skattefri kørsel.

I daglig tale kaldes befordringsgodtgørelsen oftest kørepenge eller kilometerpenge, som dækker udgifter i forbindelse med firmakørsel i egen bil. Det kan være forsikringer, vedligeholdelse og brændstof, hvorfor det også kaldes benzinpenge.

Bruger du en firmabil, kan du ikke få skattefrie kørepenge – det skal være egen bil.

Kørselsgodtgørelse er ikke det samme som kørselsfradrag

Kørselsgodtgørelse (eller kørepenge) er ikke det samme som kørselsfradrag, men de forveksles ofte med hinanden.

Hvor kørselsgodtgørelsen udregnes på baggrund af en sats og udbetales med din løn, er kørselsfradrag er et fradrag, du kan få gennem din årsopgørelse, som Skattestyrelsen trækker fra i din skattebetaling.

Du kan enten få et fradrag eller en godtgørelse; du kan ikke modtage begge dele på én gang.

Den gældende sats for kørepenge

Arbejdsgiverens bogholder skal tage udgangspunkt i følgende kørepengesats, når vedkommende skal bogføre kilometerpengene:

Kilometerpengesats 2023 2022 pr. 1. maj
Egen i bil eller motorcykel op til 20.000 km./år 3,73 kroner pr. kilometer 3,51 kroner pr. kilometer
Kørsel i bil eller motorcykel ud over 20.000 km./år 2,19 kroner pr. kilometer 1,98 kroner pr. kilometer

Tallene er fra Skattestyrelsens hjemmeside. Satserne for 2022 blev ekstraordinært hævet i 2022 fra 1. maj. 

Grænsen på 20.000 kilometer gælder pr. arbejdsgiver.

Hvis medarbejderen får kilometerpenge med højere satser end dem i tabellen, skal der betales skat af hele beløbet, medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.

Hvis medarbejderen får kilometerpenge med lavere satser, forbliver godtgørelsen skattefri

Kilometerpenge gælder ikke for privat kørsel

Taksterne for kilometerpenge er kun til kørsel i din egen bil i forbindelse med din virksomheds opgaver. Du får altså ikke kilometerpenge for privat kørsel – heller ikke selvom du kører til og fra arbejde i bilen.

Kontrol via kørebog

For at sikre, at det kun er kørsel i forbindelse med arbejde, har Skattestyrelsen et krav om, at der føres en kørebog, før en medarbejder kan få udbetalt sine kilometerpenge.

Blandt andet skal arbejdsgiveren kontrollere, at følgende informationer passer:

  • Dato med start- og sluttidspunkt for kørsel
  • Formålet med kørslen (inklusiv delmål)
  • Antal kørte kilometer
  • Beregning efter gældende satser
  • At kørslen er i medarbejderens eget køretøj

Hvis ikke ovenstående krav opfyldes, er godtgørelsen en skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. I dette tilfælde kan medarbejderen få kørselsfradrag i stedet. 
Du kan læse mere om dokumentation og kontrol af kørselsgodtgørelse på Skattestyrelsens hjemmeside.

Vil du vide mere?

Det lyder måske besværligt at holde styr på, hvor mange kilometer man har kørt. Men med digitalt kørselsregnskab på telefonen kan du strømline processen og sikre en hurtig vej til et korrekt kørselsregnskab.

Du kan kontakte os, hvis du vil vide mere.

FAQ

Kilometerpenge er en skattefri kompensation til medarbejdere, der bruger egen bil i forbindelse med deres arbejde. Den beregnes ud fra antal kørte kilometer med en fast sats pr. kilometer.

Hvad du får i kilometerpenge afhænger af, hvad den gældende sats er sat til. Satsen kan du altid finde på Skattestyrelsens hjemmeside.

Befordringsgodtgørelse er et andet ord for kilometerpenge, ligesom kørepenge, kørselspenge, kørselsgodtgørelse og benzinpenge alle betyder det samme: en økonomisk kompensation for brug af egen bil til erhvervsmæssige forhold.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.