Ferieloven

Ferieloven regulerer blandt andet lønmodtagernes ret til ferie. Den beskriver det absolutte minimum, der skal leves op til i ansættelsesforholdet, og garanterer alle lønmodtagere retten til fem ugers ferie om året.

Indhold

Hvad er ferieloven?

Ferieloven giver lønmodtagere ret til fem ugers ferie om året (eller 25 feriedage), der optjenes i det såkaldte ferieår, som er i perioden 1. september til 31. august i det følgende år.

Ferien, der optjenes i ferieåret, kan afvikles i ferieafholdelsesåret. Det starter samtidig med ferieåret 1. september, men løber helt ind til 31. december i det følgende år.

Loven gælder for lønmodtagere, der retter sig efter en arbejdsgiver. 

Selvstændige erhvervsdrivende eller personer, der har indflydelse på den virksomhed, de arbejder i, er for eksempel ikke selv omfattet af ferielovens regler. Derudover gælder loven som udgangspunkt kun for lønmodtagere, der arbejder i Danmark.

Hvad siger ferieloven?

Først og fremmest fastslår loven, at alle lønmodtagere i Danmark har ret til at holde fem ugers ferie om året – svarende til 25 feriedage. 

En medarbejder optjener sine betalte feriedage med 2,08 dage pr. måned. Det betyder, at vedkommende kan holde to dages ferie efter en ansættelse på én måned, som arbejdsgiveren skal honorere for ifølge ferieloven.

Det er underordnet, om medarbejderen arbejder fuldtid eller deltid.

Samtidighedsferie – ny ferielov i 2020

I september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Den gør det muligt for medarbejdere fremover at holde ferie i takt med, at de optjener den.

Før loven blev ændret, lød det, at man skulle optjene betalt ferie i kalenderåret (1. januar til 31. december), før man kunne få lov til at holde ferie med løn fra 1. maj året efter. Havde man været ude af arbejdsmarkedet i længere tid, eller var man nyuddannet, ville der derfor gå 16 måneder, før man kunne holde ferie med løn.

Det er det, den nye ferielov har ændret på for at følge et EU-direktiv, der skal sikre, at lønmodtagere, der for første gang træder ud eller ind på arbejdsmarkedet, ikke skal vente år og dage på at kunne holde ferie med løn.

Den nye ferielov gør dermed op med princippet om, at man skal optjene retten til at holde betalt ferie i et optjeningsår, før man kan holde ferien i det næstkommende ferieår.

Samtidighedsferieprincip

Nu gælder i stedet det såkaldte samtidighedsferieprincip med, at en lønmodtager kan bruge ferien, så snart vedkommende har tjent den – derfor kaldes det samtidighedsferie. 

I princippet kan lønmodtagere derfor holde 2,08 dages ferie efter hver måned. 

Ferien skal aftales med arbejdsgiveren, hvor tre af de fem tilladte uger skal holdes som hovedferie i perioden fra 1. maj til 30. september. Den nye ferielov giver ret til at holde de fire uger i ferieåret (altså inden 31. august).

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil gøre dig klogere på andre begreber relateret til ferie, kan du besøge vores ordbog, Acupedia, og lære mere om feriepenge og ferieregistrering.

Du kan også få mere viden om vores løsning til digital registrering af ferie og fravær på arbejdspladsen. Den mindsker risikoen for fejl og reducerer tidskrævende, manuelt arbejde.

FAQ

Ferieloven sikrer, at alle ansatte har ret til at holde ferie med feriepenge. Loven fastsætter blandt andet regler for optjening og afholdelse af retie samt beregning og udbetaling af feriepenge.

Alle ansatte, der er rettet efter en arbejdsgiver, er omfattet af ferieloven. Er du selvstændig erhvervsdrivende eller en person, der har indflydelse på den virksomhed, du arbejder i, er du altså ikke omfattet af ferielovens regler.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.