Factoring

Factoring kaldes også fakturabelåning eller debitorfinansiering. Det er, når en virksomhed får et eksternt firma til at indkræve betalinger fra kunder for at få højere likviditet og mindre administration.

Indhold

Hvad er factoring eller fakturabelåning?

Factoring eller fakturabelåning er en form for debitorfinansiering, der adskiller sig fra traditionelle former for finansiering (som banklån eller kassekredit).

Det er et begreb, der bruges, når en virksomhed sælger sin tilgodehavende gæld til et factoringselskab eller finansieringsselskab som tredjepart.

Formålet er at få hurtig adgang til likvide midler.

Hvordan virker factoring?

Det fungerer på den måde, at en virksomhed kan outsource en del af sit arbejde, så det er et eksternt firma, der står for at indkræve betalinger fra virksomhedens kunder i stedet for virksomheden selv. 

Det betyder også, at der bliver et ekstra led, der skal have en betaling for denne ydelse. For mange virksomheder er det alle pengene værd, da factoringselskabet overtager opkrævningen fra debitorer og eventuelt inkasso. 

Dermed sparer virksomheden tid og ressourcer, da det administrative arbejde formindskes.

Typisk fungerer factoring på den måde, at en virksomhed overdrager information om sine tilgodehavender til et factoringselskab. Selskabet overtager derefter al administration omkring fakturaerne.

Her er et typisk eksempel:

  • Levering: Du leverer din vare eller service til kunden og fremsender en faktura til factoringselskabet.
  • Udbetaling: Factoringselskabet udbetaler en procentdel (typisk omkring 80 %) af fakturabeløbet til dig.
  • Kundebetaling: Din kunde betaler direkte til factoringselskabet. Resterende provenu (det beløb, du har lånt) udbetales til dig.

Det er også typisk factoringselskabet, der står for rykkerprocedurer, eventuel inkassoproces og inddrivelse af eventuelt udbetalt krav.

Fakturabelåning giver din virksomhed mere likviditet

Når en virksomhed skal ansætte nyt personale, investere i produktudvikling og markedsføring eller betale leverandører, kan det være vanskeligt, hvis der er en dårlig likviditet.

Det kan med andre ord være svært at holde driften i gang, hvis ikke der er likviditet til at betale udgifter og gældsforpligtelser. 

Med fakturabelåning “belåner” en virksomhed sine fakturaer med 80 % og får altså 80 % af fakturabeløbene udbetalt med det samme af factoringselskabet. Det betyder, at virksomheden ikke behøver at vente helt indtil betalingsfristen for fakturaerne, før de har likviditet til produktudvikling og lignende.

En factoringaftale gør det derfor muligt for virksomheder at styrke likviditeten, mindske risikoen for dårlige betalere og reducere tid på administration. 

Mindre kontrol… men mere stabil og forudsigelig likviditet

Der er flere fordele ved factoring, der kan gavne virksomheder. 

Men der findes også ulemper såsom den tabte fortjeneste, som virksomheden har skullet betale for factoring-ydelsen. Eller det faktum, at en virksomhed overlader en del af sin styring af debitorer og betalinger til et factoringselskab. 

Det betyder, at virksomheden har mindre kontrol med sit debitorbogholderi

Dog er den manglende kontrol ikke nødvendigvis en ulempe, for det kan være en kæmpe fordel at frigive tid og ressourcer til andre vigtige opgaver, der gavner virksomheden. De specialiserede medarbejdere i et factoringselskab kan også hurtigere og mere pålideligt sikre inddrivelse af betalinger fra debitorerne – og det kan resultere i en mere stabil og forudsigelig likviditet. 

Ofte fordelagtigt for virksomheder, der handler med B2B

Det er ofte virksomheder med lange betalingsfrister, og virksomheder, som handler med B2B (Business to Business), der kan drage fordel af fakturabelåning. Eller virksomheder med mange kunder og/eller mange fakturaer.

Det kan også være fordelagtigt for små virksomheder, fordi det styrker likviditeten og reducerer tiden brugt på administration. Resultatet af det er, at de kan få frigivet mere tid til andre vigtige arbejdsopgaver.

Vælg ikke en factoringaftale, hvis du er en virksomhed med:

  • Webshop
  • Få kunder
  • B2C (Business to Consumer) kunder
  • Aconto- eller abonnementssalg Årlig omsætning under 1,5 million kroner

… ellers bliver det for dyrt, fordi du både skal betale et opstartsgebyr, en finansieringsrente (procentsats af fakturaerne) og administrationsgebyr til factoringselskabet, fordi de varetager opkrævning af både penge, inkasso og lignende.

Vil du vide mere?

Hvis du vil lære om, hvordan du opnår en effektiv fakturahåndtering, kan du læse, hvordan du får et automatisk og digitalt workflow til at håndtere omkostningsfakturaer i virksomheden.

Ellers er du velkommen til at kontakte os.

FAQ

Factoring (også kaldet fakturabelåning) er en form for debitorfinansiering, hvor en virksomhed sælger sine tilgodehavende gæld til et såkaldt factoringselskab for at få hurtig adgang til likvide midler.

Factoring koster som regel følgende: et opstartsgebyr, en finansieringsrente, som udgør en procentsats af fakturaen og et administrationsgebyr til factoringselskabet, så de kan varetage opkrævning af penge, inkasso mm.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.