Erstatningsferie

Erstatningsferie er ferie, du har ret til, hvis du er syg, når din ferie begynder, eller hvis du rammes af sygdom under ferien.

Indhold

Hvornår har man ret til erstatningsferie?

Ifølge ferieloven har du ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg, inden ferien begynder, eller hvis du rammes af sygdom under din ferie.

Sygdom inden ferien begynder

I dette tilfælde er du ikke forpligtet til at holde den planlagte ferie. Du må holde resten af ferien, når du er rask igen, og så holde erstatningsdagene, du senere får for dine sygedage.

Lægeerklæring er ikke nødvendigt, men hvis din arbejdsgiver beder om det, skal vedkommende selv betale for det.

Følg disse trin:

  • Sygemeld dig som normalt
  • Vælg, om du vil aflyse din ferie og holde den på et andet tidspunkt
  • Vælger du at aflyse, genoptager du dit arbejde, når du raskmeldes
  • Husk at holde erstatningsferie for 1.-4. ferieuge i samme år for ferieafholdelse og efter de almindelige ferieregler.

Sygdom under ferien

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie med følgende regler:

  • Du kan først få erstatningsferie efter 5 sygedage
  • Du skal melde dig syg på første sygedag
  • Du skal dokumentere med (selvbetalt) lægeerklæring.

Du har ikke ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af, at du raskmeldes, medmindre din arbejdsgiver er indforstået med det.

Hvis du ikke raskmeldes, så du kan nå at holde erstatningsferie på et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden, overføres erstatningsferien til efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Karensperiode på 5 dage

De første 5 sygedage under din ferie kaldes karensperiode, men behøver ikke være 5 sammenhængende dage.

Bliver du eksempelvis syg på dag 2, 3, 4 og 5 af din sommerferie og så syg igen på dag 10 og 11, er du berettiget til erstatningsferie fra dag 6 og fremefter.

Krav om lægeerklæring

Du har først ret til erstatningsferie, når du giver din arbejdsgiver besked om, at du er syg. Det er derfor vigtigt, at du melder dig syg, så snart det er aktuelt.

Derudover skal du kontakte din læge og få en lægeerklæring – og den skal du selv betale for.

Vil du vide mere?

Med registrering af ferie og fravær med Acubiz kan du dokumentere dit fravær og holde styr på karensperioden. Du kan få mere viden om vores løsning her.

FAQ

Du har ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg, inden din ferie begynder, eller hvis du rammes af sygdom under ferien.

Der er ikke en fastsat grænse for, hvor syg man skal være for at få erstatningsferie. Bliver du syg, inden din ferie begynder, er der ikke krav om lægeerklæring. Men hvis du bliver syg under ferien, skal du dokumentere sygdommen med en selvbetalt lægeerklæring, hvorefter du har ret til erstatningsferie efter 5 sygedage.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.