Elektronisk kørebog

I en elektronisk kørebog holdes der kørselsregnskab for medarbejdere, der bruger privat bil til arbejdshenseende. Her skal der bl.a. registreres oplysninger om antal kørte kilometer og udregning, så medarbejderen kan få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse.

Indhold

Hvad er en elektronisk kørebog?

Når du kører firmakørsel i egen bil, er du berettiget til en befordringsgodtgørelse (også kaldet kilometerpenge). Bilen skal være ejet af dig eller din ægtefælle/samlever, før du er berettiget til godtgørelsen.

Den skattefrie godtgørelse udbetales af din arbejdsgiver med din løn. Men før det kan ske, har Skattestyrelsen visse krav. Derfor skal der føres et kørselsregnskab f.eks. med hjælpe af Acubiz.

Skattestyrelsens krav til indholdet i en kørselsbog

En kørselsbog og kørselsregnskab skal opfylde en række krav, før Skattemyndighederne godkender den til udbetaling af benzinpenge. Opfylder den ikke kravene, kan det medføre, at medarbejderen og arbejdsgiveren rammes af et skattesmæk.

Der er krav til, at der skal oplyses om følgende:

 • Medarbejderens fulde navn, adresse og CPR-nummer eller arbejdsnummer
 • Dato for kørsel
 • Hvor medarbejderen kører fra og til
 • Antal kørte kilometer
 • Kørslens formål
 • Beregning af hvor meget medarbejderen har kørt
 • Den sats medarbejderen har anvendt

Det er arbejdsgiveren, der skal kontrollere, at ovenstående oplysninger stemmer. Herefter skal der godkendes og underskrives eller stemples.

Skattestyrelsens krav til at modtage kørselsgodtgørelse

Ved at udfylde en kørebog kan du modtage den skattefrie kørselsgodtgørelse, der dækker brændstof, forsikring og vægtafgift.

Men først og fremmest skal du opfylde følgende grundlæggende krav:

 • Du skal være ansat et sted, hvor du får løn. Ejer du f.eks. en anpartsvirksomhed, skal du få løn for dit arbejde, for at kørselsgodtgørelsen kan udbetales.
 • Din indkomst må ikke være B-indkomst – ellers er du ikke berettiget til godtgørelsen.
 • Det beløb, du modtager i godtgørelsen, skal opgøres på baggrund af reelle antal kilometer, du kører i arbejdsmæssig henseende.
 • Du skal føre en kørebog med de specifikke oplysninger, der er nævnt tidligere.

Hold styr på dit kørselsregnskab i form af en digital kørebog

Det er underordnet, om du udfylder en manuel eller digital kørebog. Det vigtigste er, at du opfylder ovenstående krav, og at bogen indeholder korrekte beregninger.

Men selvom det er underordnet, om du vælger en manuel eller elektronisk kørebog, er der fordele ved at vælge sidstnævnte. Find ud af hvorfor herunder.

Fordele ved en elektronisk kørebog via kørselsregskabsapp

Der findes flere forskellige måder at føre en elektronisk kørebog på til registrering af kørsel – for eksempel via kørselsregnskabsapp.

Her er en række eksempler på fordele:

 • Du kan registrere kørslen direkte fra lommen via mobilen
 • Du kan få det fulde overblik og hurtigere holde bogen opdateret
 • Korrekte beregninger på grund af automatisk opdatering af satser jf. Skattestyrelsens regler

Med Acubiz kan du også tracke kørsel i realtid via vores integration med Google Maps, så du slipper for det manuelle arbejde i at udfylde informationen.

Vil du vide mere?

Med Acubiz får du et automatisk og digitalt kørselsregnskab, hvor satserne automatisk opdateres. På den måde minimerer du tastearbejde og sikrer, at der ikke laves fejl.

Det er den letteste og hurtigste vej til at føre en kørebog godkendt af Skattestyrelsen (tidl. SKAT).

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.