Elektronisk faktura

Elektronisk faktura er en digital version af en almindelig faktura, der sendes og modtages elektronisk i stedet for på papir.

Indhold

Hvad er en elektronisk faktura?

En elektronisk faktura, eller e-faktura, er som navnet indikerer, en faktura, der bliver sendt eller modtaget elektronisk. Elektroniske fakturaer sendes og modtages via et EAN-nummer, GLN-nummer, P-nummer eller CVR-nummer. Typisk sendes en elektronisk faktura i standardiserede elektroniske formater som OIOUBL eller OIOXML. Du kan nemt sende en elektronisk faktura fra dit økonomisystem.

Du kan håndtere elektroniske fakturaer automatisk i Acubiz. Det foregår i følgende tre trin:

  1. Scanning og datafangst
  2. Kontering og godkendelse
  3. Eksport af data

Hvem bruger elektroniske fakturaer?

Siden 2005 har det været lovpligtigt for alle offentlige institutioner i Danmark at anvende e-fakturaer. Sendes den ikke elektronisk, bliver den afvist.

Når du sender en faktura til en offentlig institution, er det et krav, at du sender fakturaen med et EAN-nummer. EAN-nummeret er den offentlige institutions elektroniske identitet og kan findes i Nemhandelsregisteret.

Det er dog ikke kun det offentlige, der har taget elektroniske fakturaer til sig. Du kan også sende elektroniske fakturaer til private virksomheder, hvis de er registreret i Nemhandelsregisteret.

De fleste virksomheder anvender i dag e-fakturaer i varierende omfang. Mange virksomheder er gået helt over til e-fakturaer og andre blander dem i samspil med klassiske papirfakturaer.

Hvad er kravene til en elektronisk faktura?

Har din virksomhed endnu ikke prøvet kræfter med elektroniske fakturaer, så frygt ej.

Det er heldigvis lige til at udarbejde en e-faktura, da det minder meget om at lave en papirfaktura.

Den digitale faktura skal indeholde de samme oplysninger som den fysiske. Det er typisk oplysninger som afsender, modtager, dato for udstedelse, fakturanummer og momsbeløb. Husk at tilføje CVR-nummer, hvis det er tale om en virksomhed.

Du kan vælge enten at sende den via mail eller ved hjælp af et økonomisystem.

Ikke det samme som en online faktura

Der er mange, der forveksler en e-faktura med en online faktura. Men de er ikke ens og adskiller sig i deres formål og anvendelse.

En online faktura er en elektronisk faktura, der kan betales online, mens en e-faktura er en elektronisk version af en faktura, der kan sendes og modtages digitalt.

Lær mere om forskellen herunder.

E-faktura vs. online faktura

En online faktura er en faktura, du sender online i PDF-format og er dermed blot en PDF-udgave af en almindelig fysisk faktura. Dens funktion er at erstatte den gammeldags faktura, du kender fra fysisk form. En kunde kan nemt betale en online faktura online ved hjælp af et kreditkort eller ved en bankoverførsel.

En e-faktura er et dokument, der er skabt, underskrevet og sendt elektronisk. Fakturaen kan sendes på andre måder end i PDF-formatet for eksempel via elektroniske regnskabssystemer og elektroniske kommunikationsmidler.

En mere sikker fakturering

En elektronisk faktura sendes digitalt via et EAN-nummer, GLN-nummer, P-nummer eller CVR-nummer. Nummeret er unikt, hvilket gør faktureringen mere sikker.

Derudover sendes din faktura som krypteret data, hvis du sender den digitalt i fx et OIOUBL- eller OIOXML-format. Du kan derfor også sikre dig bedre imod fakturasvindel.

Det er også muligt at sende fakturaer i PDF-format som en såkaldt online faktura. Sendes fakturaen som en PDF-fil i en e-mail, er den dog ikke krypteret, og der er derfor større chance for at blive udsat for svindel.

Optimer jeres arbejdsprocesser

Når du modtager en e-faktura, lander den direkte i dit regnskabsprogram, som er i stand til at behandle fakturaen og læse den krypterede data. Regnskabsprogrammet kan altså behandle dine e-fakturaer med en minimal mængde tastearbejde.

Udover at det er tidsbesparende, fjerner det også den manuelle håndtering, så du får bedre og korrekt data.

Vil du vide mere?

Med Acubiz kan du håndtere fakturaer automatisk med få trin. Det hjælper dig med at skabe et bedre overblik og kontrol over fakturaerne, samtidig med det reducerer mængden af manuelle arbejdsopgaver i din virksomhed.

Vil du vide mere om, hvordan fakturahåndteringen håndteres i Acubiz? Læs blandt andet om, hvordan du slipper for tidskrævende tastearbejde og gør mere optimal brug af din virksomheds ressourcer.

Du er også velkommen til at kontakte os for at høre mere om elektronisk fakturering, eller hvis du har spørgsmål om vores løsninger.

FAQ

En elektronisk faktura kan sendes ved hjælp af en online faktureringplatform, som sender fakturaen som en e-mail i PDF-form. Du kan også sende en elektronisk faktura via en faktureringssoftware.

Det afhænger af land og virksomhed. Men som regel er det virksomheder, offentlige institutioner og organisationer, der er registreret hos myndighederne, der er i stand til at modtage elektroniske fakturaer.

Du kan typisk sende din elektroniske faktura via online faktureringsplatforme. Det kræver blot, at du har modtagerens elektroniske fakturaadresse eller EAN-nummer.

Du kan oprette en elektronisk faktura via software eller online platforme, hvor man ofte kan oprette og sende fakturaen i samme system. Du skal typisk bruge oplysninger om køber, beskrivelse af varen og prisen.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.