Diæter

Diæter er en rejsegodtgørelse, der udbetales skattefrit efter standardsatser. Når du rejser i forbindelse med dit arbejde, og rejsen varer mindst 24 timer, kan din arbejdsgiver vælge at give dig den skattefrie udbetaling til at dække omkostninger for mad, overnatning og små udgifter.

Indhold

Hvad er diæter? Og hvad er rejsegodtgørelse?

Diæter og rejsegodtgørelse er det samme.

Når du rejser i forbindelse med dit arbejde, kan din arbejdsgiver vælge at udbetale en skattefri rejsegodtgørelse for at dække udgifterne forbundet med logi, kost og andre småfornødenheder efter faste takster. Det skal ikke forveksles med kørselsfradrag, der ikke udbetales.

Visse betingelser skal være opfyldt, før du kan få udbetalt skattefrie diæter. Hvis betingelserne ikke opfyldes, skal der betales skat af diæterne.

Hvis din arbejdsgiver har valgt ikke at udbetale diæter, kan du på din selvangivelse vælge at tage fradrag for dine faktisk dokumenterede udgifter.

Hvis du allerede har modtaget skattefri rejsegodtgørelse, men beløbet er lavere end satserne, kan du også få fradrag for forskellen

Betingelser for skattefrie diæter

Før du er berettiget til den skattefrie rejsegodtgørelse, skal rejsen vare minimum 24 timer og være en dokumenteret forretningsrejse. Det er derudover en forudsætning, at medarbejderen har en midlertidig arbejdsplads, en sædvanlig bopæl og overnatter uden for hjemmet.

Skattestyrelsen ser særligt på to forhold, der afgør, om der er tale om en rejse: afstand og arbejde. Dem kan du gøre dig klogere på herunder.

Afstand

Afstand ses på den kilometermæssige afstand mellem den midlertidige arbejdsplads og den sædvanlige bopæl. Har du mulighed for at overnatte hjemme på din bopæl hver nat, kan du altså ikke modtage diæter.

Det vil du højst sandsynligt kunne få, hvis du som medarbejder er på besøg i virksomhedens udenlandske afdeling. Her er afstanden selvsagt for stor til, at du kan overnatte på egen bopæl.

Arbejde

Det andet forhold er arbejde, hvor det er en forudsætning, at der er tale om en midlertidig arbejdsplads. Definitionen af midlertidig arbejdsplads er ikke skrevet i sten, men Skattestyrelsen kigger især på den periode, som medarbejderen arbejder på stedet. Jo kortere periode, des større sandsynlighed for en midlertidig arbejdsplads.

Derudover indgår arbejdets karakter også i vurderingen.

Afslutningsvis skal det nævnes, at medarbejderen kun kan få diæter efter standardsatserne de første 12 måneder, hvor medarbejderen arbejder på det midlertidige arbejdssted. Hvis medarbejderen skifter til en ny midlertidig arbejdsplads, begynder en ny 12-måneders periode.

Skattepligtige diæter

Det er arbejdsgiveren, der skal kontrollere, at rejsen lever op til kriterierne nævnt foroven for skattefrie diæter. Hvis ikke rejsen lever op til kravene, der stilles, er der tale om skattepligtige diæter, hvor rejsen til gengæld er fradragsberettiget.

Skattepligtige diæter beregnes som A-indkomst for medarbejderen.

Diætsatser

Diætsatserne for de daglige diæter under forretningsrejsen ser således ud i 2022 og 2023:

Sats pr. døgn 2022 2023
Logi 231 kr. 238 kr.
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere 539 kr. 555 kr.
Derudover er der kost for turistchauffører: ved rejse i Danmark er satserne på 75 kroner i 2023 (uændret fra 2022). Ved rejse i udlandet er satserne på 150 kroner (uændret fra 2022).

Logi

Godtgørelsen for logi dækker alle de daglige udokumenterede udgifter i forbindelse med overnatning på en forretningsrejse. Det kan være hotelophold eller andre muligheder som Airbnb.

Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere

Denne post dækker alle små udgiver, der naturligt opstår i forbindelse med en forretningsrejse. Det kan eksempelvis være en kop kaffe på en café, en ny tandbørste på farten eller en avis i lufthavnen.

Hvem kan ikke få rejsegodtgørelse?

Du skal være bosat i Danmark for at kunne få rejsegodtgørelse/diæter. Visse grupper af lønmodtagere har særlige skatteordninger og er ikke berettiget til diæter. Det er for eksempel registrerede erhvervsfiskere, visse ansatte udsendt af den danske stat samt ansatte under uddannelse.

Der findes desuden særregler for turistchauffører.

Vil du vide mere?

Har du brug for yderligere information, anbefaler vi, at du læser videre om diæter på Skattestyrelsens hjemmeside.

Er du på udkig efter et system, der kan håndtere diæter, så beregner Acubiz diæter på baggrund af de gældende nationale satser, som vi sørger for at opdatere automatisk.

Læs mere om hvordan registrering af diæter ser ud hos os.

FAQ

Diæter er en skattefri rejsegodtgørelse, der dækker omkostninger for mad, overnatning og andre små udgifter, når man rejser i forbindelse med arbejde, hvor rejsen varer mindst 24 timer. Diæter er skattefrie og kaldes også rejsegodtgørelse.

Diæter er skattefri rejsegodtgørelse, der udbetales til medarbejdere efter fastsatte satser, hvis de rejser i forbindelse med deres arbejde i mindst 24 timer. Formålet med diæter er, at de skal dække udgifter til mad, overnatning og andre små udgifter.

Man kan typisk få diæter, når man er på en dokumenteret forretningsrejse, der varer i minimum 24 timer.

Man kan finde satsen for diæter på Skattestyrelsens hjemmeside, hvor de også kaldes skattefri rejsegodtgørelse.

En rejsegodtgørelse er en skattefri godtgørelse, der udbetales til kost, logi og småfornødenheder i forbindelse med forretningsrejser, der varer i mindst 24 timer. Rejsegodtgørelse kaldes også for diæt.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.