Diæter

3

minutters læsetid

Hvad er diæter?

Skattefri rejsegodtgørelse kaldes også for diæter. Når du rejser i forbindelse med dit arbejde, kan din arbejdsgiver vælge at udbetale skattefri rejsegodtgørelse for at dække udgifterne forbundet med logi, kost og andre småfornødenheder efter faste takster. Visse betingelser skal være opfyldt, før diæterne kan udbetales skattefrit. Hvis betingelserne ikke opfyldes, skal der betales skat af diæterne.

Uanset om du er medarbejder eller sidder i Økonomiafdelingen, skal det gerne være nemt at registrere og håndtere diæter i henhold til nationale takster.

Hvis din arbejdsgiver har valgt ikke at udbetale diæter, kan du på din selvangivelse vælge at tage fradrag for dine faktisk dokumenterede udgifter. I 2021 kan du højst få fradrag for 29.300 kr. Hvis du allerede har modtaget skattefri rejsegodtgørelse, men beløbet er lavere end satserne, kan du også få fradrag for forskellen.

Betingelser for diæter

Før du er berettiget til den skattefrie rejsegodtgørelse, skal rejsen vare minimum 24 timer og være en dokumenteret forretningsrejse. Det er derudover en forudsætning, at medarbejderen har et midlertidigt arbejdsplads, en sædvanlig bopæl og overnatter uden for hjemmet. SKAT ser særligt på to forhold, der afgør om der er tale om en rejse: afstand og arbejde.

Afstand

Afstand ses på den kilometermæssige afstand mellem den midlertidige arbejdsplads og den sædvanlige bopæl. Har du mulighed for at overnatte hjemme på din bopæl hver nat, kan du altså ikke modtage diæter. Det vil du højst sandsynligt kunne få, hvis du som medarbejder er på besøg i virksomhedens udenlandske afdeling. Her er afstanden selvsagt for stor til, at du kan overnatte på egen bopæl.

Arbejde

Det andet forhold er arbejde, hvor det er en forudsætning at der er tale om en midlertidig arbejdsplads. Definitionen af midlertidig arbejdsplads er ikke skrevet i sten, men SKAT kigger især på den periode, som medarbejderen arbejder på stedet. Jo kortere periode, des større sandsynlighed for en midlertidig arbejdsplads. Derudover indgår arbejdets karakter indgår også i vurderingen.

Afslutningsvis skal det nævnes, at medarbejderen kun kan få diæter efter standardsatserne de første 12 måneder, hvor medarbejderen arbejder på den midlertidige arbejdssted. Hvis medarbejderen skifter til en ny midlertidig arbejdsplads, begynder en ny 12-måneders periode.

Diætsatser

Diætsatserne for de daglige diæter under forretningsrejsen ser således ud i 2020 og 2021:

Sats pr. døgn20212020
Logi228 kr.223 kr.
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere532 kr.521 kr.

Hvem kan ikke få diæter?

Du skal være bosat i Danmark for at kunne få diæter. Visse grupper af lønmodtagere har særlige skatteordninger og er ikke berettiget til diæter. Det er tilfældet for registrerede erhvervsfiskere, for visse ansatte udsendt af den danske stat samt for ansatte under uddannelse. Der findes desuden særregler for turistchauffører.

Vil du vide mere?

Har du brug for yderligere information, anbefaler vi, at du læser videre om diæter på SKATs hjemmeside.

Er du på udkig efter et system, der kan håndtere diæter, så beregner Acubiz diæter på baggrund af de gældende nationale satser, som vi sørger for at opdatere automatisk.

Læs mere om hvordan registrering af diæter ser ud hos os.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.