Controlling

Indhold

Hvad er controlling?

I mange større brancher anvendes et internationalt sprog for både titler, arbejdsprocesser og meget andet. Alligevel er det endnu ikke alle der kender til de nye termer, selvom de overordnet set beskriver teknikker, der altid har været i brug i de pågældende brancher.

Controlling og arbejdstitlen som Controller er to af de begreber som i dag bruges i stigende grad. Processen med controlling beskriver i høj grad de organiserende og kontrollerende processer en leder allerede beskæftiger sig med. En leder kan gennem controlling opnå bedre og mere effektiv planlægning samt generel optimering af medarbejderes arbejdsprocesser og brug af virksomhedens samlede ressourcer.

En controller er – i regnskabssammenhænge – i bund og grund det moderne ord for en bogholder og betegner dermed jobbet for personen/personerne med ansvaret for virksomhedens økonomistyring. Da controller-titlen stadig er forholdsvis ny og ubeskyttet, kan stillingens funktion og arbejdsområder dog variere. De enkelte arbejdsopgaver og -områder vil derfor stå mere specifikt beskrevet i den pågældende stillingsbetegnelse, der kobles til eventuelle jobopslag.

Hvad laver en controller?

En controller er som regel den der overordnet set står for virksomhedens bogføring og sørger for, at alle udgifter og indtægter opbevares og noteres korrekt. De sørger også for at de korrekte årsregnskaber og rapporter sendes til Erhvervsstyrelsen i tide. Der findes endnu ingen faste retningslinjer for hvad en controllers arbejdsopgaver består af, og disse kan derfor variere fra virksomhed til virksomhed. Som regel ses det, at controlleren er bogholderens overordnerede. Herved fungerer controlleren som en ”kontrollerende” instans, der står med det overordnede ansvar for virksomhedens økonomistyring

Typer af controllers: Financial og business controller

Nogle ville måske mene at det skaber mere forvirring end gavn, at der ydermere findes forskellige typer af controllere. Der sondres dog primært kun mellem to forskellige typer, og hvis du er en smule inde i de forskellige arbejdsprocesser forbundet med regnskab, ses det hurtigt, at der faktisk er mening med galskaben.

En financial controller beskæftiger sig primært med regnskabsudarbejdelse og kommer derved tættest på en bogholder i den klassiske forstand.

En business controller beskæftiger sig derimod i højere grad med økonomistyring, rentabilitet og andre øvrige, mere ledelsesrelaterede opgaver.

Somme tider er der overlap mellem de to funktioner, og alt efter hvor stor og avanceret en virksomheds regnskaber er, veksler behovet for de to arbejdsposter og det generelle behov for controlling også.

Vil du vide mere?

Vi oplever i stigende grad, at virksomheder har mulighed for at optimere og effektivisere processen omkring controlling af udgifter. Vi har også hjulpet en hel del af vores kunder med at spare tid på netop dette område. Tid falder altid på et tørt sted, og den kan bruges på langt mere værdiskabende aktiviteter. Kontakt os for at høre mere.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.