Bogholderi

Bogholderi er det, man kalder afdelingen i en virksomhed, der står for den økonomiske styring. Bogholderiet håndterer virksomhedens aktiviteter og transaktioner samt bogfører bilag af ind- og udbetalinger, så regnskabet altid stemmer.

Indhold

Hvad er et bogholderi?

Et bogholderi er den afdeling i en virksomhed, der varetager regnskabet og håndterer økonomiske transaktioner. Afdelingen er ansvarlig for, at virksomhedens regnskab er retvisende og nøjagtigt.

Der skal føres regnskab i alle virksomheder – både store og små. Hvis ikke bilag er bogført korrekt, vil det føre til en forkert kontrol og afstemning af regnskabet. Og det medfører problemer, hvis myndighederne banker på døren.

Finansbogholderi, kreditorbogholderi og debitorbogholderi

Nogle afdelinger for bogholderi er delt op, så der er forskellige opgaver i hver opdeling. Typisk er der tale om tre slags, som ofte ses i store virksomheder.

Finansbogholderi

Finansbogholderiet skal holde styr på de daglige finansbilag såsom løn og afstemning af banken, momsopgørelse og momsindberetningen. Her bogføres der udelukkende på konti i kontoplan.

Kreditorbogholderi

Kreditorbogholderiet holder styr på fakturaer, der modtages i virksomheden samt betalingen af disse. Afdelingen skal blandt andet sikre, at kreditorer betales for ydelser, de leverer og holde øje med virksomhedens omkostninger.

Hvis en virksomhed har mange kreditorer, giver det mening at oprette et kreditorbogholderi. Hvis din virksomhed er af mindre størrelse, er det ikke nødvendigt, så længe du selv kan bevare overblikket over dine kreditorer.

Debitorbogholderi

Debitorbogholderiet er blandt andet der, de har styr på fakturahåndtering, rykkerprocedurer, debitorafstemninger og mere. Det er stort set alt, der vedrører bogholderi af virksomhedens debitorer og indtægter.

Bogholderiets opgaver

Et bogholderis opgaver er lige til. Overordnet set skal afdelingen sørge for, at virksomhedens økonomi er i orden. Det kan være opgaver som at kontrollere medarbejderløn og sikre, at der er udbetalt det korrekte beløb. Eller at følge op på fakturaer og rykkere for at se, hvad virksomheden har tjent og brugt – og bilag dertil.

Ofte er der en afdelingsansvarlig, der skal rapportere, hvordan økonomien ser ud i virksomheden til ledelsen. Ledelsen tager beslutninger på baggrund af dette, hvorfor det er endnu en god grund til, at bogføringen skal være korrekt udført.

Digitalt bogholderi – jævnfør den nye bogføringslov

Den 1. juli 2022 blev der vedtaget en ny bogføringslov, som har medført en række ændringer med krav til, hvordan virksomheder fremover skal bogføre og drive forretning i Danmark.

Loven blev opdateret for at imødekomme det stigende brug af elektronik i forbindelse med bilagshåndtering. Derudover skal loven sikre, at der er større sikkerhed omkring opbevaringen af bilag og data.

Fra den 1. januar 2023 skal alle bilag registreres og opbevares digitalt, så Skattestyrelsen nemmere kan kontrollere virksomheders bogføring. Med digitalt bogholderi kan du derfor leve op til kravene i den nye bogføringslov og samtidig sikre, at bilag er bedre beskyttet.

Automatisering af bogholderi – slip for krøllede kvitteringer

Udover et digitalt bogholderi, findes andre måder at leve op til kravene i den nye bogføringslov, der gør arbejdet nemmere for alle parter i en virksomhed.

Her taler vi om automatiserede processer, der giver en mere robust hverdag i din virksomhed.

Automatisering af bogholderi betyder, at du kan reducere en del manuelt arbejde og få mere tid til andre arbejdsopgaver. F.eks. findes apps, der klarer den automatiske bogføring og fakturahåndtering for dig.

Med en app kan du få et digitalt og automatiseret workflow for fakturaer, så du slipper for tidskrævende tastearbejde.

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig for mere viden om digital udgiftshåndtering? Så kan du blandt andet læse mere om kravet for digitalt bogholderi.

Du kan også læse vores whitepaper om, hvordan du opnår komplet automatisering af din bilagshåndtering.

Her kommer vi blandt andet ind på bilags traditionelle rejse vs. digitale rejse. Har du ellers spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

FAQ

Hvad er bogholderi?

Et bogholderi er en afdeling i en virksomhed, der står for regnskabet. Afdelingen håndterer virksomhedens økonomiske transaktioner og er ansvarlig for, at regnskabet er udført korrekt.

Hvad laver et bogholderi?

Et bogholderi udfører bogføringen for en virksomhed. Det er blandt andet registrering og organisering af økonomiske transaktioner, udarbejdelse af regnskaber og sikring af, at virksomhedens finansielle dokumentation er korrekt og ajourført.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.