Bogføringslov

2

minutters læsetid

Hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven opstiller de regler og retningslinjer der, i forbindelse med bogføring af udgifts- og indtægtsposter, er gældende for alle erhvervsdrivende virksomheder, sammenslutninger og organisationer.

Gør jeres proces omkring bogføring nemmere og mere simpelt ved bl.a. at lade transaktioner fra firmakort flyde automatisk ind i jeres økonomisystem.

Bogføringsloven beskriver blandt andet hvilke krav der er til opbevaring af regnskabsmateriale. Her foreskrives det, at alle regnskabsdokumenter skal gemmes i minimum 5 år fra udgangen af de pågældende regnskabsår.

De fleste lovgivninger ændrer sig fra tid til anden, og det samme er naturligvis også gældende for bogføringsloven. Den nuværende bogføringslov blev opdateret i 2015 for bedre at stemme overens med det stigende brug af elektronisk opbevaring af bilag og data, samt hvordan beskyttelsen heraf bedst sikres.

Den opdaterede lovgivning giver desuden mulighed for, at virksomheder nu frit kan gemme regnskabsmateriale i skyen på enhver server, såfremt at virksomhederne stadig opfylder en række andre krav. Disse krav involverer blandt andet, at myndighederne altid kan få adgang til bogføringsmaterialet. Herved stilles der et krav om gennemsigtighed fra virksomhedernes side, der sikrer, at myndighederne altid kan gennemgå regnskab fra de seneste 5 regnskabsår, hvis der skulle opstå tvivl om hvorvidt regnskabet er udregnet og indberettet korrekt.

Bogføringspligt

Bogføringsloven foreskriver først og fremmest, at alle erhvervsdrivende i Danmark, kun undtaget af statsledede virksomheder og kommuner, er forpligtede til at bogføre. Dette henviser til virksomhedernes bogføringspligt. Loven foreskriver ikke hvordan bogføringen skal foregå, og den kan derfor i princippet foregå ved hjælp af håndkraft lige såvel som ved brug af online regnskabsprogrammer eller en stor intern bogholderiafdeling.

Regnskabet udarbejdes løbende som månederne skrider frem, og udmunder i slutningen af året i et årsregnskab med en dertilhørende årsrapport. Begge to skal indleveres til Erhvervsstyrelsen.

Mindstekravsbekendtgørelserne

Mindstekravsbekendtgørelserne beskriver retningslinjerne for hvordan en virksomheds skattemæssige årsregnskab laves korrekt. Der er visse minimumskrav til udarbejdelsen afhængig af hvilken regnskabsklasse, som virksomheden hører under. Læs om de forskellige krav her: https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-til-aarsrapportens-indhold

Vil du vide mere?

Er din virksomhed på udkig efter en mere effektiv og fleksibel bogføringsproces? Acubiz kan hjælpe med samtlige processer inden for udgiftshåndtering – lige fra registrering til håndtering og bogføring. Vi kan selvfølgelig integrere med jeres daglige arbejdsværktøjer såsom lønsystemer, økonomisystemer og firmakort.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.