Årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven er et sæt regler, der gælder, når virksomheder og foreninger skal lave deres årsregnskab. Loven forkortes ÅRL.

Indhold

Hvad er årsregnskabsloven?

Årsregnskabsloven er et regelsæt, der opstiller klare krav til, hvordan foreninger og virksomheder skal udarbejde og aflægge deres årsregnskab.

Loven blev indført i 1983 og har siden da fungeret som en rettesnor for virksomheder til at give et retvisende billede af økonomien.

Årsregnskabsloven indeholder en række krav til, hvordan du som virksomhed skal udarbejde dit årsregnskab. Det skal som minimum indeholde alle virksomhedens økonomiske aktiviteter det forgangne år.

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab er en redegørelse for din økonomi i det seneste regnskabsår. Alle virksomheder har pligt til at lave et én gang om året – uanset om det er store eller små virksomheder.

Ved at redegøre for indtægter og udgifter tager et årsregnskab temperaturen på din virksomheds økonomi.

Hvem skal følge årsregnskabsloven?

Loven for årsregnskab gælder alle små og store virksomheder i Danmark. Uanset størrelsen skal de opfylde kravene til udarbejdelsen af et årsregnskab.

Det er dog forskelligt, hvilke krav virksomhederne skal opfylde ifølge loven. Kravene knytter sig til størrelsen af en given virksomhed.

I Danmark inddeles virksomheder efter type og størrelse i regnskabsklasserne A, B, C og D. I A-klassen finder du de mindste virksomheder – typisk enkeltmandsvirksomheder – mens du i D-klassen finder de største virksomheder som eksempelvis statsligt ejede aktieselskaber.

Kravene til A-virksomheder er færrest, mens de bliver flere for B- og C-virksomheder og flest for D-virksomheder.

Hvad indeholder loven for årsregnskab konkret?

Årsregnskabsloven har 10 grundlæggende forudsætninger, der skal være i orden, når virksomheder skal udarbejde deres årsregnskab.

Her er de 10 forudsætninger:

  • Klarhed: Regnskabet skal være overskueligt og ikke kunne læses tvetydigt.
  • Substans: Indholdet skal være realistisk fremfor formelt og være fuldkommen reelt.
  • Væsentlighed: Der skal kun medtages væsentlige oplysninger for økonomien.
  • Going C: Virksomheden redegør for, at de forventer at fortsætte driften minimum ét år efter balancedagen.
  • Neutralitet: Der må ikke forekomme manipulation og subjektivitet – alle informationer skal have objektiv karakter og være retvisende.
  • Periodisering: Sker der værdiændringer eller andre begivenheder, skal de medregnes i regnskabet på det givne tidspunkt – uanset om det stemmer overens med betalingstidspunkt. Virksomheder kan vige fra kravet, hvis det ikke giver et retvisende billede af økonomien.
  • Konsistens: Metoderne til beregning skal være ens i regnskabet. En virksomhed kan dog anvende forskellige målegrundlag, hvis det betyder et mere retvisende billede.
  • Bruttoprincippet: Virksomhedens aktiver og passiver skal værdiansættes hver for sig, ligesom indtægter og udgifter skal gøres op uafhængigt af hinanden.
  • Formel kontinuitet: Primobalancen for regnskabsåret skal stemme overens med ultimobalancen for det forgangne regnskabsår. Ved ændringer i regnskabspraksisser, fusion eller lignende, kan virksomheden vige fra kravet.
  • Reel kontinuitet: For at analysere og sammenligne udviklingen i virksomheden skal udarbejdelsesmetoderne være de samme fra år til år.

Den altoverskyggende bestemmelse i årsregnskabsloven

Det store omdrejningspunkt i loven for årsregnskab er det uomtvistelige krav, at årsregnskabet skal vise et retvisende billede af virksomhedsøkonomien. Det kaldes for generalklausulen, og den trumfer alle de andre grundlæggende bestemmelser i loven.

Virksomheden har dermed pligt til at vige fra de andre krav til regnskabet, hvis de medfører sløring af det økonomiske billede. Afviger virksomheden fra et af de 10 ovenstående krav, skal de italesætte det i regnskabet.

Vil du vide mere?

Hos Acubiz hjælper vi dig med at få styr på processen omkring udgifter og omkostninger på en digital, let og overskuelig måde, sådan at du har styr på regnskabet. Kontakt os, hvis vi sammen skal finde den bedste løsning til din virksomhed,

FAQ

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven. Det vil sige, at både små og store virksomheder skal aflægge et årsregnskab, hvor der er forskel på kravene dertil alt efter virksomhedens type.

Årsregnskabsloven er en dansk lov, der fastsætter regler for, hvordan virksomheder skal aflægge og offentliggøre deres årsregnskab. Den omfatter blandt andet krav til indholdet og frister for indsendelse.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.