Årsregnskab

3

minutters læsetid

Hvad er et årsregnskab?

Årsregnskabet er virksomheders økonomiske statusbillede, og årsregnskabet skal, som navnet indikerer, udarbejdes én gang årligt. Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er, jævnfør årsregnskabsloven, underlagt loven om årsregnskab. Udgangspunktet for årsregnskabet er den bogføring, som er blevet foretaget i løbet af året, hvor indtægter og udgifter indtastes.

Årsregnskabet giver overblik over virksomheders økonomi – herunder indtægter, udgifter, formue, moms og evt. pengestrømme og nøgletal afhængig af virksomhedens regnskabsklasse. Der eksisterer altså forskellige krav til årsregnskabet afhængig af virksomhedstypen. Der er flere krav når et aktieselskab udarbejder et årsregnskab, end når en enkeltmandsvirksomhed gør. Vi ser nærmere på de forskellige krav lidt senere.

Hvilken periode dækker årsregnskabet over?

Årsregnskabet følger typisk kalenderåret – altså fra 1. januar til 31. december. Det er også muligt at føre et forskudt eller skævt regnskabsår, hvilket vil sige, at regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni i stedet.

Frist for indberetning af årsregnskab

Fristen for at indberette årsregnskabet er senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Som nævnt følger de fleste årsregnskaber kalenderåret. Er det tilfældet, skal indberetningen derfor være foretaget senest d. 31/5 året efter. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal dog indsende senest fire måneder efter regnskabsårets udløb. Driver du en enkeltmandsvirksomhed, skal du oplyse dit over- eller underskud (resultat) senest den 1. juli året efter, at dit regnskabsår er afsluttet.

Hvad er kravene til årsregnskabet?

Som nævnt, er der forskellige krav til danske virksomheder. Kravene afhænger af virksomhedens størrelse. I Danmark opdeles virksomheder i regnskabsklasser fra A til D. Mindre virksomheder, som fx en enkeltmandsvirksomhed, tilhører regnskabsklasse A. Dem er der færrest krav til. Derimod er der flest krav til de store børsnoterede virksomheder i Regnskabsklasse D.

Årsregnskabet skal minimum indeholde en resultatopgørelse, balance, en ledelsespåtegning og beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Jo højere regnskabsklasse, jo flere krav. Der kommer bl.a. krav til en ledelsesberetning, en status på finansielle nøgletal, en pengestrømsopgørelse og en revisorpåtegning.

Vil du vide mere?

For at udarbejde et årsregnskab, skal du have styr på alle bilag fra året. Med Acubiz er du sikker på at få digitaliseret processen omkring alle former for medarbejderrelaterede udgifter og bilag. Dermed er du sikker på, at der er orden på den del af sagerne, når årsregnskabet skal laves. 

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.