Årsrapport

I en årsrapport dokumenterer du for din virksomheds økonomi. Rapporten indeholder blandt andet et årsregnskab, der tegner et billede af, hvordan virksomheden har klaret sig økonomisk.

Indhold

Hvad er en årsrapport?

En årsrapport er en temperaturtagning af, hvilken forfatning virksomheden er i. Det er med andre ord en redegørelse for, hvordan det går med fremdrift og økonomi i en virksomhed. 

Rapporten skal bestå af en række lovpligtige dokumenter, blandt andet et årsregnskab, som tydeligt opstiller virksomhedens økonomi i forhold til udgifter og indtægter. 

Hvad skal en årsrapport som minimum indeholde?

Årsrapporten er ét samlet dokument med relevante oplysninger om virksomhedens økonomi. Det, du skal have med i årsrapporten, er:

  • Årsregnskabet, der indeholder tre dele: resultatopgørelse, balance og note.
  • Ledelsesberetningen, der tegner et billede af det forgangne år og forventninger til det kommende.
  • Ledelseserklæringen, der er en underskrift på, at oplysningerne i rapporten er retvisende (dog ikke et krav, hvis der kun er ét medlem i ledelsen).
  • Regnskabsrelevante oplysninger.
  • Regnskabspraksis, der angiver de mellemregninger og metoder, virksomheden har brugt for at komme frem til det endelige regnskab.
  • Revisorerklæringen, der er en revisors ord for, at tallene passer (dog kun, hvis der er foretaget en revision).

Hvem skal indberette en årsrapport?

Det er ikke alle virksomheder i Danmark, der skal lave og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Det afhænger først og fremmest af størrelse, form og regnskabsklasse.

Størrelsen og formen på din virksomhed har betydning for, om du skal lave en årsrapportering. Alle virksomheder skal kunne fremvise regnskab, men ikke alle skal indberette et årsregnskab og en årsrapport.

Bliv klogere på, hvilke typer virksomheder, der skal indberette en årsrapport i vores artikel om regnskabsklasser.

Hvornår er der frist for indsendelse af årsrapport?

Kræver din virksomhedstype, at du indberetter en årsrapport, skal du gøre det inden for en bestemt frist.

Erhvervsstyrelsen har i 2022 sat fristen for årsindrapportering op fra 5 til 6 måneder. Det betyder, at du senest 6 måneder efter årsafslutning, skal have indberettet din årsrapport.

De 6 måneders frist gælder dog kun for virksomheder i regnskabsklasse B og C.

Der er to frister at holde øje med:

  • 30. juni – Denne frist for indsendelse af rapporten til Erhvervsstyrelsen gælder for størstedelen af alle virksomheder, da de fleste har årsafslutning d. 31. december.
  • 31. december – Fristen gælder for de virksomheder, der slutter deres regnskab af d. 30. juni.

A-klassen behøver fortsat ikke indberette en årsrapport, mens fristen på 4 måneder stadig gælder for virksomheder i regnskabsklasse D (store statsejede aktieselskaber og børsnoterede virksomheder).

Vil du vide mere?

Med Acubiz ved hånden bliver det let at optimere din virksomheds udgiftshåndtering, når du gerne vil spare ressourcer. 
Lær her mere om de løsninger, vi tilbyder.

FAQ

En årsrapport er en redegørelse for, hvordan det går med en virksomheds økonomi og fremdrift. Her dokumenteres blandt andet de lovpligtige dokumenter som årsregnskab.

En årsrapport skal indsendes senest 6 måneder efter årsafslutning. For størstedelen af virksomheder er fristen d. 30. juni, mens fristen er d. 31. december for virksomheder, der slutter deres regnskab af d. 30. juni.

For visse typer af virksomheder er det et krav at udarbejde sådan en årsrapport. Formålet med den er at dokumentere en virksomheds økonomi.

En årsrapport skal indeholde et årsregnskab, en ledelsesberetning, ledelseserklæring, regnskabsrelevante oplysninger, regnskabspraksis og revisorerklæring.

Formålet med en årsrapport er at dokumentere virksomhedens økonomi og give et billede af virksomhedens forfatning. For visse typer virksomheder er det et lovkrav at udarbejde en årsrapport – det afhænger af virksomhedens størrelse, form og regnskabsklasse.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.