Acubiz Mileage app er nu tilgængelig på App Store og Windows Store

Det glæder os at kunne meddele, at vores Acubiz Mileage
applikation nu kan hentes på App Store og Windows Store.

Acubiz Mileage er en app til kilometergodtgørelse – en
elektronisk kørebog, der ganske enkelt registrerer og uploader dine
kørte kilometer direkte til virksomhedens Acubiz EMS løsning og
dermed automatiseres kørselsafregningen

Med få klik på din smartphone registrerer app’en din start- og
slutdestination for turen. Acubiz Mileage håndterer de relevante
beregninger og giver dig et nøjagtigt overblik over dine kørte
kilometer – og overfører det samtidig til din kørselsafregning.
Ligeledes tager Acubiz’ app til kilometergodtgørelse højde for
lovgivningen i det land, du befinder dig i.

Acubiz’ app til kilometergodtgørelse forbedrer integrationen med
virksomhedens økonomisystem og gør håndteringen af kørselsafregning
med Acubiz EMS tidsbesparende og simpel for både medarbejdere og
virksomheden.

For kunder, som anvender Acubiz EMS herunder Acubiz Mileage, kan
app’en downloades gratis. I finder app’en ved at søge efter ‘Acubiz
Mileage’.

Er der spørgsmål eller behov for yderligere information omkring
Acubiz Mileage og de fordele i som virksomhed kan opnå med app’en,
venligst kontakt os på sales@acubiz.com eller telefon
70 214 215.