Acubiz Capture 4.7 er klar til download

Så er der en ny opdatering af Acubiz Capture klar til at blive downloadet. Med den nye release optimeres brugervenligheden.

  • Du kan nu selv bestemme om seneste anvendte land og valuta, skal bruges på næste kvittering.
  • Funktionaliteten for beløbsgenkendelser på kvitteringer er ydermere forbedret.
  • Når en transaktion er gennemført, adviseres bruger herom.
  • En mere generel optimering af app’en samt mindre fejlrettelser er gennemført.